Google ໄດ້ທົດລອງໃຫ້ AI (artificial intelligence: ສະຕິປັນຍາປະດິດ) ນຳຮູບຈາກ Google Street View ໃນ Google Maps ມາສ້າງເປັນຮູບຖ່າຍຄຸນນະພາບສູງລະດັບມືອາຊີບ

Hui Fang ວິສະວະກອນຊອຟແວທີມ Machine Perception ຂອງ Google ໃຊ້ເຕັກນິດ Machine Learning ເພື່ອໃຫ້ AI ສະແກນຮູບຈາກ Street View ນັບພັນໆຮູບ ຈາກນັ້ນຊອຟແວຈະລຽນແບບຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກຂອງຊ່າງພາບມືອາຊີບປ່ຽນໃຫ້ເປັນຮູບພາໂນຣາມາສຸດອາລັງການ

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຕ້ອງໃຊ້ເວລາພໍສົມຄວນໃນການຈັດການ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນຄ່ອນຂ້າງຫຼາຍ ເຊີ່ງຜົນທີ່ໄດ້ນັ້ນຈະເປັນກາງໆ ບໍ່ແມ່ນຮູບເຊີງສີລະປະຫຼາຍ ຈື່ງຕ້ອງໃຊ້ມະນຸດໃນການເລືອກເອຟເຟ໊ກຂອງແສງ ຫຼື ຟິວເຕີເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນລັບທີ່ເພີງພໍໃຈຍິ່ງຂື້ນ

Hui Fang ແລະ ລູກທີມໄດ້ທົດສອບເຕັກນິກນີ້ກັບຮູບທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມຕ່າງກັນ ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ AI ໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານລະບົບເຄືອຂ່າຍປະສາດທຽມ 2 ໂຕ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປະມວນຜົນໄດ້ໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍຜົນລັບທີ່ໄດ້ນັ້ນຈະຖືກນຳມາພັດທະນາລະບົບທັງໝົດຕໍ່ເນື່ອງໄປ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ : theverge

ທີ່ມາ : beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here