iOS 12 ນັ້ນ ຈະເນັ້ນໄປທີີ່ການປັບປຸງຄວາມສະຖຽນ ແລະ ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເຮັດວຽກ. ຈາກຮູບພາບຄອນເຊັບທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນເວັບໄຊ Behance.net ນັ້ນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດໃໝ່ທີ່ຢາກຈະໃຫ້ມີໃນ iOS 12.

ຈຸດເດັ່ນຂອງຄອນເຊັບໃໝ່ນີ້ ຄື:

 • Home Screen ແບບໃໝ່
 • Sound Bar: ປັບຫຼຸດ-ເພີ່ມສຽງໄດ້ງ່າຍຂື້ນ

 • Face ID: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ ຄຸນສົມບັດໃໝ່
 • Quick Unlock: ບໍ່ຕ້ອງປັດນິ້ວອີກຕໍ່ໄປ
 • Lock Apps: ລັອກແອັບທີ່ຕ້ອງການດ້ວຍ Face ID ຫຼື Touch ID

 • Guest Mode
 • Safari: ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ຍ້າຍລິ້ງໄປໄວ້ດ້ານເທິງ ແລະ ຊ່ອງຄົ້ນຫາຢູ່ດ້ານລຸ່ມ
 • FaceTime: ລົມແບບເຫັນໜ້າໄດ້ພ້ອມກັນ 4 ຄົນ

 • ການແຈ້ງເຕືອນ: ນ້ອຍລົງ, ໄດ້ຮັບການຈັດເປັນກຸ່ມຫຼາຍຂື້ນ
 • Lock Screen: ປັດລົງເພື່ອເບິ່ງສະພາບອາກາດ

 • ກ້ອງ: ຢຸດການອັດວີດີໂອຊົ່ວຄາວໄດ້
 • Dark Mode
 • App Bar: ປັດຈາກເບື້ອງຂວາເພື່ອເຂົ້າເຖິງແອັບທີ່ມັກໄດ້ຢ່າງໄວວາ

ຈາກຮູບທາງເທິງນີ້ທ່ານຄິດແນວໃດແດ່?

ອ້າງອີງ : iclarified / beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here