Google ໄດ້ປ່ອຍອັດເດດ Android P ເວີຊັ່ນ Preview ຫຼື ເວີຊັ່ນທົດສອບໃຫ້ນັກພັດທະນາໄດ້ລອງໃຊ້ງານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ແມ່ນເວີຊັ່ນສຳຫຼັບບຸກຄົນທົ່ວໄປ ແລະ ອາດຈະມີການປ່ຽນແປງກ່ອນຮອດເວີຊັ່ນປ່ອຍແທ້ ແຕ່ກໍ່ມີໜຶ່ງສິ່ງທີ່ຍືນຍັນໄດ້ວ່າມີແນ່ນອນຄື “ຮອຍບາດ” ນັ້ນເອງ.

ຕົວຢ່າງຮອຍບາດຈາກ Android P ເວີຊັ່ນພຣີວີວ

ຈາກຮູບຈະເຫັນໄດ້ວ່າເວຊັ່ນນີ້ມີການອອກແບບຮອຍບາດເອົາໄວ້ ລວມເຖິງມີການຍ້າຍຕຳແໜ່ງຂອງໂມງສະແດງເວລາໄປໄວ້ທີ່ດ້າຍຊ້າຍຂອງແຖບບາດ້ານເທິງ ແລະ ເຫຼືອພື້ນທີ່ສ່ວນກາງເອົາໄວ້.

ຮອຍບາດມີໃຫ້ເຫັນຄັ່ງທຳອິດເທິງ Essential Phone ໂດຍມີການເຈາະເປັນຮູນ້ອຍໆ ເອົາໄວ້ສຳລັບວາງຕຳແໜ່ງກ້ອງ ແຕ່ມີດການເວົ້າເຖິງຢ່າງກ້ວາງຂວາງຕອນ iPhone X ເຊິ່ງມີຮອຍບາດຂະໜາດໃຫຍ່ເນື່ອງຈາກຕ້ອງວາງທັ້ງກ້ອງໜ້າ, ເຊນເຊີສຳລັບ Face ID ລວມເຖິງລຳໂພງສົນທະນານຳ.


ອ້າງອີງ phonearena, beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here