ຈາກຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດໃນ Android Developers Blog ລະບຸວ່າເມື່ອປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ Google ໄດ້ລົບແອັບທີ່ລະເມີດນະໂຍບາຍຂອງ Google Play ອອກໄປຈາກ Play Store ຫຼາຍກວ່າ 700,000 ຕົວ ເຊີ່ງເພີ່ມຂື້ນ 70% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2016 ໂດຍ 99% ຂອງແອັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກລຶບອອກໄປກ່ອນທີ່ຈະມີຄົນດາວໂຫຼດ ຫຼື ຕິດຕັ້ງແອັບນັ້ນໆ.

ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ທາງ Google ກໍ່ກຳລັງດຳເນີນການ“ແບນ ” ນັກພັດທະນາທີ່ລະເມີດນະໂຍບາຍກວ່າ 100,000 ລາຍ.

Andrew Ahn ຜູ້ກຳຕຳແໜ່ງ Google Play Product Manager ໄດ້ຈຳແນກປະເພດຂອງແອັບອັນຕະລາຍຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

  • ແອັບຫຼອກຮຽນແບບ: ຖືກລຶບໄປຫຼາຍທີ່ສຸດ (ຫຼາຍກວ່າ 250,000 ແອັບ) ເມື່ອປິ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ
  • ແອັບທີ່ມີເນື້ອຫາລາມົກອານາຈານ
  • ແອັບທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງສູງ
  • ແອັບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມກຽດຊັງ
  • ແອັບ PHA (Potentially Harmful App) : ແອັບທີ່ຢູ່ໃນລັກສະນະຂອງ Trojan, ໂຈມຕີ ຫຼື ແຮັກອຸປະກອນຂອງຜູ້ໃຊ້
  • ແອັບທີ່ມີເນື້ອຫາບໍ່ເໝາະສົມອື່ນໆ

Andrew Ahn ກ່າວວ່າ ຄວາມປອດໄພໃນ Google Play ທີ່ເພີ່ມຫຼາຍຂື້ນນັ້ນ ເປັນຜົນຈາກ Machine Learning (ຫຼື AI) ແລະ ເຕັກນິກໃໝ່ໆ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂື້ນມາ.


ອ້າງອີງ phonearena / beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here