Google ມັກຈະປ່ອຍ Android ເວີຊັ່ນ Developer Previews ສຳລັບນັກພັດທະນາອອກມາໃນຊ່ວງຕົ້ນລະດູບານໃໝ່ ແລະ ຈາກຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດທີ່ປະກົດໃນ Android Open Source Project ກໍ່ລະບຸຄຳສຳຄັນວ່າ “The future is now (2018 edition)”.

ນັ້ນອາດໝາຍຄວາມວ່າ Android 9.0 P ເວີຊັ່ນ Developer Previews ອາດໃກ້ໄດ້ຮັບການເປີດໂຕໄວໆນີ້.

ຢ່າງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ Android ເວີຊັ່ນສຳຫຼັບນັກພັດທະນານີ້ຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໂດຍບໍ່ມີການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າ, ເຊີ່ງລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຍັງບໍ່ມີຄຸນສົມບັດໃໝ່ທັງໝົດ ແຕ່ຈະເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງໃນສ່ວນສຳຄັນຂອງລະບົບເປັນຫຼັກ.

ສຳຫຼັບ Android 9.0 P ເວີຊັ່ນທາງການ ຈະໄດ້ຮັບການເປີດໂຕພາຍໃນງານ Google I/O ປະຈຳປິ 2018 ເຊີ່ງຈະຈັດຂື້ນລະຫວ່າງວັນທີ່ 8–10 ພຶດສະພາ 2018 ໂດຍມີການຄາດການວ່າໂຄ້ດເນັມ P ສຳຫຼັບລະບົບປະຕິບັດການເວີຊັ່ນຫຼ້າສຸດນີ້ອາດຍໍ່ມາຈາກ Pineapple Pie ກໍ່ເປັນໄດ້.


ອ້າງອີງ android-review.googlesource / phonearena / beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here