ໃນຕອນນີ້ LG ກຳລັງພະຍາຍາມເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດໜ້າຈໍ OLED ເພື່ອທີ່ຈະເປັນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ຜະລິດໜ້າຈໍສຳລັບ iPhone ລຸ່ນຖັດໄປ ແຕ່ລາຍງານຫຼ້າສຸດກ່າວວ່າ ການຜະລິດໜ້າຈໍປະລິມານຫຼາຍໄດ້ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບບໍລິສັດຈົນແຜນຫານຫຼ້າຊ້າກວ່າກຳໜົດ.

ມີຂ່າວອອກມາວ່າ ໃນຕອນນີ້ Apple ໄດ້ສົ່ງຕົວຕົ້ນແບບໃນການຜະລິດໜ້າຈໍ OLED ຄັ້ງທີ່ 3 ໃຫ້ກັບ LG ແລ້ວ ເຊິ່ງຕົວຕັ້ນແບບນິ້ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງເພີ່ມຂັ້ນຕອນການຜະລິດທີ່ພິເສດກວ່າທີ່ຜ່ານໆມາ.

ບັນຫາການຫຼ້າຊ້າຈຶ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Apple ວ່າຄວນຈະໃຫ້ LG ມາຊ່ວຍໃນການຜະລິດໜ້າຈໍ ຫຼື ບໍ? ໂດຍນັກວິເຄາະຄາດການວ່າ ໃນປີ 2018 ຫາກມີການຮັບໜ້າຈໍ OLED ຈາກ LG ທາງບໍລິສັດຈະສາມາດຜະໜ້າຈໍ OLED ໃຫ້ກັບ Apple ໄດ້ 20% ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການຮ່ວມມືກັບ LG ຈະມີຄວາມສ່ຽງ ແຕ່ກໍ່ມີຂໍ້ດີເຊັ່ນກັນ ເພາະຫາກໜ້າຈໍບໍ່ໄດ້ຜະລິດຈາກ Samsung ພຽງບໍລິສັດດຽວ Apple ຈະໄດ້ປະໂຫຍດໃນເລື່ອງລາຄາທີ່ອາດຖືກລົງຈາການແຂ່ງຂັນກັນລະຫວ່າງສອງບໍລິສັດ ແລະ ຍັງສາມາດຜະລິດໜ້າໄດ້ຈຳນວນຫຼາຍຂື້ນນຳ.


ອ້າງອີງ beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here