ແອັບໃນສະມາດໂຟນທີ່ມີ ບາງແອັບບໍ່ແມ່ນວ່່າຈະດີສະເໝີໄປ ບາງແອັບທີ່ເຄຼມໂຕເອງວ່າເຮັດໄດ້ ມັນກໍ່ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄດ້ສົມຄຳທີ່ເວົ້າເອົາໄວ້ຈົນຢາກລຶບແອັບເຫຼົ່ານັ້ນອອກໄປ ແລ້ວຈະຮູ້ໄດ້ຈັ່ງໃດວ່າແອັບໃດທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ເທິງເຄື່ອງຂອງເຮົາ. ມື້ນີ້ຈະມາຈັດກຸ່ມ 5 ແອັບທີ່ຄວນຈະລຶບອອກຈາກເຄື່ອງ (ໂດຍສະເພາະເຄື່ອງທີ່ເປັນແອັນດຣອຍ)

ແອັບທີ່ເຄຼມໂຕເອງວ່າ “ຄືນພື້ນທີ່ໃຫ້ແຣມໄດ້”

ແນ່ນອນວ່າແອັບທຸກໂຕທີ່ເຮົາໃຊ້ງານເທິງສະມາດໂຟນ ຕ້ອງອາໄສພື້ນທີ່ຂອງແຣມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແອັບທີ່ເຮົາເປີດຢູ່ ຫຼື ແອັບທີ່ເຄີຍເປີດໄວ້ ແລ້ວສະລັບໄປໃຊ້ແອັບອື່ນ (Background App) ກໍ່ຍັງກິນພື້ນທີ່ໃນແຣມທັງນັ້ນ. ເຫຼົ່າແອັບທີ່ໂຄສະນາວ່າຊ່ວຍຄືນພື້ນທີ່ໃຫ້ກັບແຣມຂອງທ່ານກໍ່ຜຸອອກມາຄືກັບດອກເຫັດ ໂດຍອາໄສພຽງແຕ່ວ່າ “ກົດບາດດຽວ ລ້າງໄດ້ໝົດ ແລ້ວໄດ້ພື້ນທີ່ກັບມາ” ແຕ່ຄວາມຈີງແລ້ວບໍ່ແມ່ນເລີຍ ເມື່ອສັ່ງລ້າງແຣມ ແອັບພວກນີ້ກໍ່ຈະໄປປິດແອັບທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຖີ້ມໝົດໃຫ້ແຣມກັັບມາ ແລ້ວເມື່ອເຮົາຕ້ອງການໃຊ້ແອັບເຫຼົ່ານັ້ນອີກຄັ້ງ  ກໍ່ຕ້ອງເສຍກຳລັງ CPU ເສຍໄຟໃນແບັດໄປເປີດແອັບໃໝ່ອີກ ສະຫຼຸບ ໄດ້ແຕ່ບໍ່ຄຸ້ມເລີຍ

ລະບົບຂອງແອັນດຣອຍຈະຄອຍບໍລິຫານຈັດການພື້ນທີ່ຂອງແຣມແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ, ແລະ ຍັງຮູ້ອີກວ່າຕອນໃດແອັບເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກເອີ້ນໃຊ້ງານ ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງລົງໄວ້ໃນເຄື່ອງເພື່ອຄືນພື້ນທີ່ໃຫ້ແຣມ

ແອັບຕະກຸນ Clean Master

ແອັບຈຳພວກ Clean Master ຫຼື ທີ່ມີຄ້າຍໆກັນ ມັກເຄຼມຕົວເອງວ່າສາມາດລ້າງສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການອອກໄປໄດ້ໝົດຢ່າງແອັບບາງຕົວ ຫຼື ໄຟ໌ຂໍ້ມູນ

ເຖິງແມ່ນວ່າແອັບຈຳພວກນີ້ຈະບອກໄວ້ວ່າ “ລ້າງໄດ້ຢ່າງໝົດຈົດ” ແຕ່ກໍ່ແນ່ນອນ ການລ້າງໝົດຈົດກໍ່ຕ້ອງແລກກັບແບັດເຕີຣິທີ່ໝົດຈົດໄປນຳເຊັ່ນກັນ ເພາະແອັບເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງໃຊ້ພະລັງງານໃນໂຕເຄື່ອງຈຳນວນຫຼາຍ ລວມໄປຮອດໂຄສະນາແອັບແຝງທີ່ຈະປະກົດເດັ້ງເທິງໜ້າຈໍເຮົາຕອນໃດເມື່ອໃດກໍ່ໄດ້ ເຊີ່ງອິນເຕີເນັດທີ່ເຮົາມີອາດຈະໝົດໄປກັບໂຄສະນາທີ່ປະກົດມາຈາກແອັບເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ເປັນໄປໄດ້

ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດແທນກັນໄດ້ ຄືການເຂົ້າໄປລ້າງຂໍ້ມູນດ້ວຍໂຕເອງນີ້ແຫຼະ ດ້ວຍການເຂົ້າໄປທີ່ Setting > Storage ແລ້ວເລືອກ Cache Data ໃນສ່ວນຂອງ Clear Cache Data Prompt ແຕ່ຖ້າເປັນແຄັສທີ່ແອັບໄດ້ເກັບເອົາໄວ້ ກໍ່ໄປທີ່ Setting ຄືກັນ ແຕ່ໃຫ້ເລືອກທີ່ Apps > Downloaded ແລ້ວເລືອກແອັບທີ່ຕ້ອງການຈະລ້າງແຄັສ ແລ້ວກົດ Clear Cache ໄດ້ເລີຍ

ແອັບຈຳພວກ Antivirus

ແອັບຕະກຸນນີ້ ຖືວ່າເປັນດາບສອງຄົມຂອງຜູ້ໃຊ້ງານເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ທັ້ງມີປະໂຫຍ ແລະ ບໍ່ມີປະໂຫຍດ, ມີປະໂຫຍດບ່ອນທີ່ວ່າໃຜທີ່ໃຊ້ງານແບບໂລດໂຜນ ລົງແອັບ APK ໃນເຄື່ອງ ຫຼື ເຂົ້າເວັບທີ່ແປກໆ ທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າມີຫຍັງແອບແຝງ ຫຼື ບໍ່ ຈະລົງໄວ້ບໍ່ເສຍຫາຍ ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ເປັນແບບທຳອິດ ໃຊ້ງານຢ່າງດີ ລົງແອັບຜ່ານ Play Store ເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ບໍ່ຕ້ອງລົງໃນເຄື່ອງໃຫ້ເປືອງແຣມເປືອງພະລັງງານເຄື່ອງ ເພາະ Google ປ້ອງກັນລະບົບຜູ້ໃຊ້ມາຢ່າງດີພໍສົມຄວນ ຖ້າຕ້ອງການຟັງຊັ່ນຕິດຕາມເຄື່ອງກໍ່ເຮັດໄດ້ຜ່ານ Android Device manager ກໍ່ໄດ້

ແອັບທີ່ຊ່ວຍປະຢັດແບັດເຕີຣີ່

ອັນນີ້ຈະຄ້າຍໆ ກັບແອັບທີ່ເຄຼມວ່າຄືນພື້ນທີ່ແຣມໄດ້ ແຕ່ຈະເປັນແອັບທີ່ຊ່ວຍບໍລິຫານຈັດການການໃຊ້ງານແບັດເຕີຣີ່ ເຊີ່ງແທ້ຈິງແລ້ວ ບໍ່ຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງລົງແອັບເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຊ່ວຍບໍລິຫານຈັດການອີກ ເພາະວ່າໃນເຄື່ອງແອັນດຣອຍທຸກເຄື່ອງ ຈະມີໜ້າມໍນິເຕີແບັດເຕີຣີ່ຈີ່ໃຊ້ງານຢູ່ແລ້ວ ທີ່ຈະຄອຍພະຍາກອນວ່າໃນຈຳນວນແບັດເຕີຣີ່ທີ່ເຫຼືອຢູ່ໃນຕອນນີ້ ຈະໃຊ້ໄດ້ດົນເທົ່າໃດ ແລະ ຍັງເບິ່ງໄດ້ອີກວ່າແອັບທີ່ໃຊ້ງານຈາກເຄື່ອງເຮົາອອກໄປເທົ່າໃດ

ທີ່ສຳຄັນຄືຟັງຊັ່ນທີ່ຈຳເປັນໃນການຈັດການແບັດເຕີຣີ່ນັ້ນຈຳເປັນຕ້ອງ Root ເຄື່ອງເພື່ອເຂົ້າເຖິງແອັບສ່ວນໃຫຍ່ ຈຶ່ງສາມາດເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ ພຽງບອກວ່າແອັບຫຍັງທີ່ກິນແບັດຫຼາຍເທົ່າໃດນັ້ນເອງ ເຊີງເມື່ອປຽບທຽບກັບພື້ນທີ່ທີ່ເສຍໄປກັບໂຄສະນາໃນເຄື່ອງທີ່ຫຼາຍຂື້ນ ກໍ່ບໍ່ຄຸ່ມຄ່າທີ່ຈະລົງແອັບພວກນີ້

ແອັບທີ່ແຖມມາກັບເຄື່ອງແຕ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍແຕະຕ້ອງມັນເລີຍ (Bloatware)

ທັ້ງນີ້ ລວມເຖິງແອັບທີ່ເຮົາຕິດຕັ້ງໄວ້ໃນເຄື່ອງ ແຕ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍແຕະມັນເລີຍເຊັ່ນກັນ ແອັບເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນບໍ່ດີ ແຕ່ແອັບທີ່ເຂົ້າກຸ້ມນີ້ລ້ວນບໍ່ດີຕໍ່ພື້ນທີ່ຄວາມຈຳໃນເຄື່ອງທີ່ເຮົາມີ ເພາະຄືເປັນການເຮັດໃຫ້ທີ່ເກັບຂໍມູນໃນເຄື່ອງນັ້ນຄ່ອຍໆ ໝົດລົງໄປໂດຍບໍ່ມີປະໂຫຍດ ແຕ່ເຖິງຈັ່ງໃດ ກໍ່ບໍ່ແມ່ນວ່າແອັບທຸກໂຕທີ່ຕິດຕັ້ງມາກັບເຄື່ອງຈະລຶບໄດ້ໝົດ ບາງຕົວກໍ່ລຶບອຶບບໍ່ໄດ້ ເຊີ່ງອັນນີ້ຕ້ອງທຳໃຈໄປແລ້ວກັນເດີ້… ທາງແກ້ໄຂແບບບໍ່ຣູດເຄື່ອງຄື ຊື້ລຸ່ນທີ່ມີແອັບແຖມນ້ອຍໆ

ສຸດທ້າຍນີ້ ຂື້ນຢູ່ກັບໂຕຂອງຜູ້ໃຊ້ເອງວ່າ ຈະເລືອກໃຊ້ງານສະມາດໂຟນຂອງທ່ານໃນແບບໃດ ໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ ຫຼື ບໍ່ເກີດ ກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບຕົວທ່ານ ສ່ວນແອັບທີ່ເຂົ້າຂ່າຍທັງ 5 ປະເພດນີ້ ຖ້າຫຼີກຫຼ່ຽງໄດ້ກໍ່ຫຼີກ ຈະດີທີ່ສຸດ

ທີ່ມາ: Androidpit / beartai

 

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here