ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ Yahoo ຈຳນວນ 1000 ລ້ານກວ່າບັນຊີຖືກແຮກ ເຊິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຖືກແຮກແມ່ນປະ ກອບໄປດ້ວຍຊື່ນາມສະກຸນ,ອິເມລ, ເບີໂທລະສັບ, ວັນເດືອນເກີດ ແລະ ລະຫັດຜ່ານແບບ MD5 ທີ່ໃຊ້ຕອນລືມພາດສະເວີກເຂົ້າອິເມລ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານການແຮກຂໍ້ມູນດ້ານບັນຊີການເງິນຂອງຜູ້ໃຊ້.

ກ່ອນໜ້ານີ້ມີບັນຊີຜູ້ໃຊ້ອິເມລ Yahoo ຖືກແຮກກວ່າ 500 ບັນຊີ ແລະ ໃນຄັ້ງນີ້ມີບັນຊີຜູ້ໃຊ້ Yahoo ຈຳນວນ 1000 ລ້ານບັນຊີຖືກແຮກເຊິ່ງຍັງບໍ່ຮູ້ສາເຫດ. ສ່ວນການສະເໜີເຂົ້າຊື້ກິດຈະ ການບໍລິສັດYahoo ຂອງບໍລິສັດ Verizon ກໍມີການເລື່ອນໄປກ່ອນ ແລະ ໃຫ້ເຫດຜົນເລື່ອງຂໍປະເມີນສະຖານະການໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງ.

ທີ່ມາ : techcrunch.com

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here