ກ່ອນເຮົາຈະມາເລີ່ມເລົ່າເລື່ອງຂອງການອັບເດດໃໝ່ແບບຍົກເຄື່ອງກໍ່ຂໍກ່າວຈັກໜ່ອຍວ່າແພັດ 7.00 ຫຼື ໃນຊື່ວ່າ THE NEW JOURNEY ການເດີນທາງຄັ້ງໃໝ່ທີ່ເອົາລະບົບໃໝ່ເຂົ້າມາ ເຮັດໃຫ້ຮູບແບບເກມເພຼອາດຈະປ່ຽນໄປ ລວມໄປຮອດການປັບແຜນທີ່ ເພີ່ມສິ່ງກໍ່ສ້າງ ແລະ ຮີໂຣ່ໃໝ່ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເກມນ່າສົນໃຈຂື້ນໄປອີກ ແຕ່ເນື້ອຫາຫຼາຍໆ ສະນັ້ນຢາກໃຫ້ເຂົ້າມາອ່ານກັນ ເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເສຍກ່ອນ ເພາະມັນຄືແພັດໃຫຍ່ທີ່ປ່ຽນແປງເກມເພຼ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ແພັດປັບຄວາມສົມດູນທົ່ວໄປ

NEW HERO

ມາເລີ່ມຈາກຫຼັກກັນເລີຍດີກວ່າ ເຊິ່ງແພັດນີ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຂໍຍົກຈານຫຼັກໃຫ້ເກມຮີໂຣ່ຕົວໃໝ່ ແລະ ລະບົບ Level ໃໝ່ແລ້ວກັນ ສ່ວນເລື່ອງການປັບຫຼຸດ/ເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງຮີໂຣ່ນັ້ນເປັນຈານຮອງຫຼາຍກວ່າ ມາທີ່ຕົວຫຼັກທີ່ທຸກທ່ານລໍຖ້າກັນຢ່າງ Monkey King ເຄີຍເປີດໂຕເປັນ quest ມາດົນນານມາແລ້ວ ແຕ່ເທື່ອນີ້ມັນຈະຖືກນຳກັບມາໃໝ່ໃນຖານະຮີໂຣ່ໃໝ່

Talent Tree

Level 10 : +5 Armor / +20 Attack Speed

Level 15 : +20 Movement Speed / +275 Health

Level 20 : +15 Strength / +40 Damage

Level 25 : +100% Boundless Strike / +25% Magic Resistance

Skill


Boundless Strike

Monkey King ເຮັດໃຫ້ກະບອງຂອງໂຕເອງໃຫຍ່ຂື້ຮ ແລະ ຟາດລົງຢ່າງຮຸນແຮງ ເຮັດໃຫ້ອີກຝ່ານທີ່ຢູ່ໃນໄລຍະຕິດ Stun ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍແບບ Critical

ໄລຍະເວລາ Stun : 0.5/1/1.5/2 ວິນາທີ
Crit Multiplier : 200%
Cooldown : 25 ວິນາທີ
Mana : 100


Tree Dance

Monkey King ກະໂດດໄປເທີງຕົ້ນໄມ້ ແລະ ຈະສາມາດໃຊ້ງານສະກິວ Primal Spring ໄດ້ ຫາກວ່າຕົ້ນໄມ້ທີ່ Monkey King ເກາະຢູ່ຖືກທຳລາຍ ໂຕ Monkey King ຈະຕິດ Stun ເປັນເວລາ 4 ວິນາທີ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອີກຝ່າຍ

Cast Range : 1000
Damage Cooldown: 3 ວິນາທີ
Tree Vision : 800
Cooldown : 1.4 ວິນາທີ

 


Primal Spring

Monkey King ກະໂດດລົງຈາກຕົ້ນໄມ້ທຳຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຫຼຸດຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງອີກຝ່າຍໃນໄລຍະຂອງສະກິວ ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ຄວາມໄວໃນການເຄື່ອນທີ່ທີ່ຫຼຸດລົງຈະຂືື້ຮຢູ່ກັບ Channel Duration

Damage: 100/180/260/340
Movement Slow: 40%/50%/60%/70%
Slow Duration : 4 ວິນາທີ
Max Distance 1000
Cooldown : 16 ວິນາທີ
Mana : 100/110/120/130


Primal Spring

Monkey King ຈະປ່ຽນຮູບຮ່າງຂອງຕົວເອງແບບສຸ່ມ Cooldown ສູງສຸດ 3 ວິນາທີ


Jingu Mastery

Monkey King ຈະໃຊ້ພະລັງງານ Jingu Bang ເຊິ່ງຈະໄດ້ຮັບໂບນັດພະລັງງານໂຈມຕີ ແລະ ໂບນັດດູດເລືດທຸກຄັ້ງທີ່ຕີຮີໂຣ່ຕົວເດີມຂອງອີກຝ່າຍຄົບ 4 ຄັ້ງ

Required Hits: 4
Charges: 4
Bonus Damage: 80/120/160/200
Bonus Lifesteal: 20%/30%/40%/50%


Wukong’s Command

Monkey King ສ້າງຄ່າຍກົນທີ່ມີຕົວທະຫານຂື້ນມາ ຫາກໂຕ Monkey King ອອກນອກໄລຍະ ຄ່າຍກົນນັ້ນຈະຫາຍໄປ ເຫຼົ່າທະຫານໃນຄ່າຍກົນຈະທຳຄວາມເສຍຫາຍເມື່ອຮີໂຣ່ອີກຝ່າຍເຂົ້າໃກ້ ທະຫານໃນຄ່າຍກົນຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ Damage ຈາກ Spell’s Duration

BONUS DAMAGE : 50/70/90
SOLDIER ATK SPEED : 2
DURATION : 13/14/15 ວິນາທີ
Cooldown 100/85/70
Mana 100

ນອກຈາກຮີໂຣ່ໃໝ່ຢ່າງ Monkey King ທີ່ຖືກເພີ່ມເຂົ້າມາໃນແຜນທີ່ໃໝ່ຢ່າງ ALL-NEW MONKEY KING RERRAIN ທີ່ເປັນແຜນທີ່ສະເພາະຂອງ Monkey King ເອງ ຂາວຍໃນລາຄາ $12.99(ຕ້ອນນີ້ຫຼຸດຢູ່ ປົກກະຕິ $19.99) ແລະ ພ້ອມດ້ວຍ Arcana ຂອງໂຕ Monkey King ນຳອີກ


ແຜນທີ່ໃໝ່ Monkey King Terrain

Monkey King Arcana

NEW HUD

ຖ້າໃຫ້ອະທິບາຍທັງໝົດ ລວມໄປເຖິງເອົາພາບມາໃຫ້ເບິ່ງ ຂ່າວນີ້ຍືດຍາງແນ່ນອນ ແລະ ເລື່ອງ HUD ກັບຕອນເລີ່ມເກມຄົງບໍ່ມີຜົນຕໍ່ເກມ ຫຼື ແຂ່ງຂັນຫຼາຍເທົ່າໃດ ກໍ່ເລີຍຂໍຍົກຄຼິບຂອງ hOlyhexOr ມາໃຫ້ເບິ່ງເພື່ອຄວາມເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກັນເລີຍດີກວ່າ ສຳລັບເລື່ອງຂອງ HUD ຫຼັກໆກໍ່ນ່າຈະຢູ່ທີ່ການເພີມ Hero Leveling ແລະ ການປັບປ່ຽນໜ້າຮ້ານຄ້າ ເຊີ່ງອາດຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຊີນຈັກໜ່ອຍໃນການຊື້ໄອເທມແພັດໃໝ່

 

NEW PREGAME

ເຊັ່ນດຽວກັບ HUD ເຮົາຈະເວົ້ານ້ອຍແລ້ວກັັນ ເພາະມັນປ່ຽນໜ້າອິນເຕີເຟສເລັກນ້ອຍກັບການປ່ຽນຮູບແບບໜ້າຈໍຕອນເຂົ້າເກມ ເຊີ່ງມັນເພີ່ມຄວາມສວຍງາມ ແລະ ລາຍລະອຽດຂື້ນມາເທົ່ານັ້ນເອງ

 

NEW GAMEPLAY

HERO LEVELING

ເປັນລະບົບໃໝ່ທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາກ່ຽວກັບເລເວລຂອງຮີໂຣ່ ເມື່ອເຮົາເລເວລຮອດ 10/15/20/25 ຈະມີການເລືອກເສັ້ນທາງຄວາມສາມາດໃຫ້ເລືອກມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຮີໂຣ່ ເຊີ່ງແຕ່ລະຕົວກໍ່ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປ

ULTIMATE LEVELS

 • ສະກິວ Ultimate ຂອງຮີໂຣ່ຈະຖືກປັບໄປຢູ່ທີ່ເລເວລ 6/12/18
 • ຮີໂຣ່ຈະບໍ່ມີການອັບເດດ attribute ແລ້ວ
 • ຮີໂຣ່ແຕ່ລະຕົວຈະໄດ້ຮັບ 4 ຄວາມສາມາດພິເສດ ສາມາດເລືອກອັບເດດໄດ້ເມື່ອເລເວລ 10/15/20/25 ໃນແຕ່ລະເລເວລຈະໃຫ້ໂບນັດຕາມເສັ້ນທາງ ເຊີ່ງແຕ່ລະຕົວກໍ່ຈະມີຄວາມສາມາດພິເສດ ແລະ ໂບນັດທີ່ເພີ່ມແຕກຕ່າງກັນໄປ

REWORKED XP

 • XP ເມື່ອທີ່ເລເວລ 12 ຈະເທົ່າກັບເລເວລ 11 (level 2 ultimate)
 • XP ເມື່ອທີ່ເລເວລ 18 ຈະເທົ່າກັບເລເວລ 16 (level 3 ultimate)
 • XP ເມື່ອທີ່ເລເວລ 25 ຈະເທົ່າກັບເລເວລ 23
 • ປັບຄວາມສະມູດໃນການອັບ XP ຊ່ວງ level 8-13 ໃໝ່
 • ປັບ XP ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການປ່ຽນແປງ

UPDATED RESPAWN TIMETABLE

GOLD BOUNTY

 • ເມື່ອຮີໂຣ່ຈະໄດ້ຮັບໂບນັດ gold ຈາກ [110 + Streak + Level * 9.9] ເປັນ [110 + Streak + Level * 8]

DEATH COST REWORKED

 • ປັບເປັນເວລາຕາຍແບບເກົ່າ: 30 x Hero Level
 • ປັບເງີນເວລາຕາຍແບບໃໝ່: 100 + Net Worth/50

HERO KILL XP

 • AoE Gold ຕໍ່ຮີໂຣ່ຈະຖືກປັບ

ແບບເກົ່າ

 1. 150 + 6 * Level
 2. 100 + 5 * Level
 3. 40 + 4 * Level
 4. 25 + 3 * Level
 5. 20 + 3 * Level

ແບບໃໝ່

 1. 140 + 5  * Level
 2. 70+ 4 * Level
 3. 35 + 3 * Level
 4. 25 + 2 * Level
 5. 20 + 1 * Level

BACKPACK

 

ເພີ່ມລະບົບໃໝ່ຄີ Backpack ເຊີ່ງຕອນນີ້ຮີໂຣ່ສາມາດແບກໄອເທມປະສົມໃສ່ຕົວໄວ້ຖ້າໄດ້ ແລະ ສາມາດສະລັບໄອເທມຈາກ Backpack ໄປຍັງ Inventory ໄດ້ພຽງແຕ່ Cooldown ໜ່ອຍໜຶ່ງ

 

ໄອເທມທີ່ຢູ່ໃນ Backpack ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ຫາກມີການເຄື່ອນຍ້າຍໄອເທມຈາກ Backpack ຕ້ອງຖ້າ 6 ວິນາທີ

BACKPACK MECHANICS

 • ໄອເທມທີ່ຢູ່ໃນ Backpack ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນໂບນັດຈາກໄອເທມ
 • ໄອເທມຈະໃຊ້ Cooldown ພຽງເຄິ່ງດຽວເມື່ອໃຊ້ງານນອກບໍລິເວນຮ້ານຊື້ຂາຍຂອງ
 • Gem, Rapier, Bloodstone ແລະ Aegis ບໍ່ສາມາດວາງລົງໃນ Backpack ໄດ້
 • ເຮົາສາມາດຍ້າຍໄອເທມອອກຈາກ Backpack ໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຜົນ Cooldown ຂອງໄອເທມຫາກໃຊ້ງານໃນບໍລິເວນຮ້ານຄ້າ

DISASSEMBLING ITEMS

 • ການຖອດໄອເທມ: ພະຍາພາມລວມໄອເທມໃນຮ້ານຄ້າ ຫຼື Backpack ກ່ອນທີ່ຈະວາງລົງພື້ນ
 • ການຖອດໄອເທມ: ຈະຖືກລັອກອັດຕະໂນມັດກັບລາຍການໄອເທມອື່ນໆ ກົດຄຼິກຂວາເພື່ອປົດລັອກ

MAP CHANGES

 

ການປ່ຽນແປງທີ່ມາພ້ອມກັບແພັດໃໝ່ ເຊີ່ງ 7.00 ຈະຖືກປັບແຜນທີ່ໃຫ້ມີຄວາມສະດຸດ ແລະ ມີການເປີດຈຸດເກີດ Neutral Creep ແລະ Ancient Neutral Creep ລວມໄປເຖິງຈຸດເກີດ Rune ໃໝ່ ນອກຈາກນີ້ຍັງປັບຈຸດເກີດ Roshan ໃໝ່ນຳອີກ

 

ROSHAN

 

 • ປ່ຽນຫຼຸມ Roshan ໄປຢູ່ບໍລິເວນຈຸດເກີດ Powerup Runes ດ້ານເທີງ
 • Roshan ໄລຍະການໂຈມຕີເພີ່ມຂື້ນຈາກ 128 ເປັນ 150
 • Roshan ເພີ່ມເກາະຈາກ 5 ເປັນ 10
 • Roshan HP ຫຼຸດລົງຈາກ 8000 ເປັນ 5500
 • ຄ່າ HP ຂອງ Roshan ທີ່ເພີ່ມຂື້ນທຸກໆ 4 ວິນາທີຫຼຸດລົງຈາກ 700 ເປັນ 460
 • ເກາະຂອງ Roshan ທີ່ເພີ່ມຂື້ນທຸກໆ 4 ວິນາທີເພີ່ມຂື້ນຈາກ 0.7 ເປັນ 1.1

SHRINE

 • ສິ່ງກໍ່ສ້າງໃໝ່ທີຄ່າ HP 1500 ແລະ ເກາະ 20
 • ທັງສອງຝ່າຍຈະມີ Shrine ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນ Secret Shop ແລະ ບໍລິເວນ Ancient Camp ເຊີ່ງເຮົາສາມາດວາຟລົງ Shrine ໄດ້ ແລະ ຈະບໍ່ສາມາດເປັນເປົ້າໝາຍໄດ້ຫາກປ້ອມ Tier2 ພັງລົງໄປແລ້ວ
 • ແຕ່ລະຝ່າຍຈະມີ Shrine 5 ແຫ່ງ
 • Shrine ຈະມີຄວາມສາມາດສ້າງອໍຣ່າຮອບໆ 500 AOE ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຟື້ນຟູ 120/40 HP/P ຕໍ່ 1 ວິນາທີເປັນເວລາ 5 ວິນາທີ (ຍິ່ງເວລາຜ່ານ Shrines ກໍ່ຈະຟື້ນຟູແຮງຂື້ນເລື່ອຍໆ 2 HP / 1 MP ຕໍ່ນາທີ) ໂດຍຈະມີ Cooldown ຢູ່ 5 ນາທີຕໍ່ການໃຊ້ງານ(ກົດຄຼິກຂວາເພື່ອໃຊ້) ແລະ ເວລາໃຊ້ງານຈະຕ້ອງຍືນຕິດ Shrine ແລະ ຈະເລີ່ມໃຊ້ງານໄດ້ເມື່ອ Creep ເກີດ
 • Shrines ບໍ່ໃຫ້ໄລຍະການເບິ່ງເຫັນ
 • Shrines ໃຫ້ 150 Gold ກັບຜູ້ຫຼີ້ນທຸກຄົນໃນທີມເມື່ອຖືກທຳລາຍລົງໄປ

Rune

 • Rune ຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື Powerup Runes (ໄດ້ແກ່ Haste, Double Damage, ແລະ ອື່ນໆ) ແລະ Bounty Runes ຫຼື Rune ໂບນັດເງິນ
 • Bounty Runes ຈະບໍ່ເກີດໃນແມ່ນ້ຳແລ້ວ
 • Powerup Runes ຈະເກີດພຽງຝັ່ງໃດຝັ່ງໜຶ່ງໃນແມ່ນ້ຳ ແຕ່ຈະບໍ່ເກີດໃນຊ່ວງນາທີທຳອິດ
 • ພາຍໃນປ່າຈະມີຈຸດ Bounty Runes 4 ແຫ່ງ ແລະ ຈະເກີດທຸກໆ 2 ນາທີ
 • Greevil’s Greed ໂບນັດທີ່ໄດ້ຈາກ Bounty Rune ຈາກ 3/4/5/6x ເປັນ 2x
 • Bounty Rune ໃຫ້ charge Bottle ພຽງ 2 charge ແລະ ໃນກໍລະນີທີ່ Bottle ເຕັມຢູ່ແລ້ວເກັບBounty Rune ຈະຖືກໃຊ້ງານໂດຍອັດຕະໂນມັດ

JUNGLE

 • ປ່ຽນປ່າທັງຝັ່ງ Dire ແລະ Radiant ແລະ ເສັ້ນທາງການເດີນໃໝ່ທັງໝົດ
 • ໃນປ່າຫຼັກແຕ່ລະຝັ່ງຈະມີ 1 Ancient, 2 hard, 2 medium ແລະ 1 small camp
 • ໃນປ່າຮອງຂອງແຕ່ລະມທີມຈະມີ 1 Ancient, 1 hard, ແລະ 1 medium camp

TERRAIN LAYOUT

 • ປ່ຽນເສັ້ນທາງ ແລະ ຈຸດຫຼົບທັງດ້ານຊ້າຍ ແລະ ຂວາໃນເລນ
 • ປັບປ່ຽນຈຸດປັກ Ward
 • ປັບປ່ຽນເສັ້ນທາງໃນບໍລິເວນລະຫວ່າງປ້ອມ Tier1 ກັບ Tier2
 • ປັບເພີ່ມຕົ້ນໄມ້ບໍລິເວນຊ້າຍເທິງຝັ່ງ radiant barracks

NEUTRALS CHANGES

 • ປ່ຽນເວລາ Neutrals spawn ຈາກ 0:30/1/2/3/4/etc. ເປັນ 0:30/1/3/5/7 (ເກີດທຸກໆ 2 ນາທີ)
 • ຫາກຖືກ Creep ປ່າຂ່າຈະຖ້າເກີດໃໝ່ 26 ວິນາທີເປັນຢ່າງນ້ອຍ (ເທົ່າກັບເວລາເກີດ ຕອນເລເວລ 6)
 • Ancients Creep ບໍ່ມີ Spell Immune ແລ້ວ(ຖືກເວດ) ແຕ່ຈະມີປ້ອງກັນເວດ 70%
 • Arcane Orb ແລະ Chakram ບໍ່ໄດ້ຜົນກັບ Ancients Creep
 • Neutral creeps ມີຄ່າ 1 mana regen
 • ປ່ຽນລຳດັບຄວາມສາມາດຂອງ Ancient Thunderhide
 • ປ່ຽນລຳດັບຄວາມສາມາດຂອງ Ancient Black Dragon

NEW ANCIENTS

 • ເພີ່ມ Ancients Creep ຕົວໃໝ່ (2 Prowler Acolytes ແລະ 1 Prowler Shaman)
 • Prowler Acolytes
  • stacking Aura ດູດເລືອດ 10% ແລະ ເພີ່ມເລືອດ 10 ຕໍ່ວິນາທີ
  • ປ້ອງກັນເວດ 0% , ເກາະ 10
 • PROWLER SHAMAN
  • Passive ເສກອັດຕະໂນມັດ – ເຮັດໃຫ້ການໂຈມຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປມີຜົນໃຫ້ສັດຕູຕິດຮາກ 2 ວິນາທີ, ເຄື່ອຮທີ່ບໍ່ໄດ້ ແລະ ທຳຄວາມເສຍຫາຍ 75 ຕໍ່ວິນາທີ, Cooldown 15
  • Active – ເສກໃນໄລຍະ 300 AoE ຮອບໂຕ, ຫຼຸດເກາະພື້ນຖານ 50% ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງກາຍຍະພາບ 200 ດົນ 6 ວິນາທີ, Cooldown: 12
  • ມີອັດຕາກັນເວດ 0%, ເກາະ 11

OTHER MAP CHANGES

 • ປ້ອມ Tier4 ຈະມີອັດຕາການຟື້ນຟູເຊັ່ນດຽວກັບ Ancient
 • ການວາຟຈະບໍ່ທຳລາຍຕົ້ນໄມ້ບໍລິເວນຮອບໆແລ້ວ
 • Glyph ຈະມີ Cooldown 1 ວິນາທີຫຼັງຈາກປ້ອມ Tier 1 ແຕກແທນ
 • Ancient ເພີ່ມໄລຍະການເບິ່ງເຫັນຈາກ 1900/1200 ເປັນ 2600
 • ຫຼຸດຈຳນວນສິ່ງກໍ່ສ້າງ Effigy ທັງສອງຝ່າຍຈາກ 15 ເປັນ 5
 • ປັບປ່ຽນຈຸດວາງ Effigy
 • Effigy buildings ເພີ່ມເລືອດຈາກ 500 ເປັນ 1000
 • Effigy buildings ເພີ່ມເກາະຈາກ 10 ເປັນ 12
 • Effigy buildings ໃຫ້ເງິນຈາກການທຳລາຍຈາກ 111 ເປັນ 125 ກັບຄົນທີ່ທຳລາຍ
 • ການໃຊ້ Glyph ບໍ່ສົ່ງຜົນຕໍ່ສິ່ງກໍ່ສ້າງ Effigy buildings
 • ປ້ອມ Tier 2/3/4  ປັບຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກ 122-182 ເປັນ 142-162

ILLUSIONS

 •  ຮ່າງ Illusions ໃຫ້ 5+ Level Gold ແລະ XP (ເຊັ່ນເລເວລ 15 ຂ່າຮ່າງ Illusions ຈະໄດ້ 20 ໂບນັດ gold ແລະ XP)
 • ຮ່າງ Illusions ທຳຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂື້ນຈາກ 30% ເປັນ 50%
 • Attack Speed ໂບນັດ ໃຊ້ກັບ Illusions ໄດ້
 • Magic Resistance ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບ ຮ່າງ Illusions ໄດ້ອີກແລ້ວ
 • Heartstopper Aura, Precision Aura ແລະ Essence Aura ສົ່ງຜົນຕໍ່ຮ່າງ Illusions
 • ຮ່າງ Illusions ບໍ່ສົ່ງຜົນກັບໂບນັດເກາະ Dragon Blood ແລ້ວ
 • ຮ່າງ Illusions ຈາກ Juxtapose ແລະ Wall of Replica ໃຫ້ຄ່າໂບນັດຄົງທີ່ 5 gold/xp bounty.

GENERAL CHANGES

ROOT MECHANICS

 • ການຕິດສະຖານະຮາກ ຫຼື Root ຕອນນີ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານສະກິວໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້  Burrow Strike, Waveform, Blink Strike, Phantom Strike, Reality Rift, Pounce, Skewer, Ball Lightning, Timber Chain, Rolling Boulder, Icarus Dive, Leap, Poof, ແລະ Time Walk

DISPEL MECHANICS

 • Standardized Dispel mechanics – ປ່ຽນຄຳຈຳກັດຄວາມ Undispellable, Dispellable, ແລະ Dispellable ເປັນ Strong Dispels.
 • ປະເພດຂອງ Dispel ປ່ຽນເປັນ Basic Dispel ແລະ Strong Dispel
 • ສະກິວຕໍ່ໄປນີ້ຈະບໍ່ຖືກ dispellable ແລ້ວ : Soul Catcher, Stampede slow, Recall, Windrun, Rocket Barrage, Howl, ແລະ Sprint
 • Insatiable Hunger ສາມາດ dispell ໄດ້ແລ້ວ
 • Fixed Fatal Bonds ຈະບໍ່ສ້າງດາເມຈແລ້ວຫຼັງຈາກຖືກ dispell

CLEAVE MECHANICS

 • Cleave area (ການຕີໝູ່) ຈະຖືກຄຳນວນໃນຮູບແບບຂອງກວຍຕາມທິດທາງການໂຈມຕີ (ກ່ອນໜ້ານີ້ມັນຈະຄຳນວນເປັນວົງກົມ)
 • The overall distance from which a unit can be hit is roughly the same with the new cleave values.
 • Battle Fury:
  • Starting Radius: 150
  • Ending Radius: 280
  • Distance: 520
 • Empower:
  • Starting Radius: 150
  • Ending Radius: 240
  • Distance: 460
 • Grow:
  • Starting Radius: 150
  • Ending Radius: 400
  • Distance: 600
 • Tidebringer:
  • Starting Radius: 150
  • Ending Radius: 450/500/550/600
  • Distance: 675/750/825/900
 • Great Cleave:
  • Starting Radius: 150
  • Ending Radius: 300
  • Distance: 550

ITEM CHANGES

 


ABYSSAL BLADE

 • ໂອກາດ Passive block ຈາກ 100% ເປັນ 50%
 • Passive block ບຼັອກດາເມຈໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ 40/20 (melee/ranged) ເປັນ 70/35


AETHER LENS

 • Aether Lens ລ່າຍສະກິວໄກຂື້ນຈາກ 200 ເປັນ 220
 • Aether Lens ໃບ recipe ລາຄາເພີ່ມຂື້ນຈາກ 550 ເປັນ 600


ASSAULT CUIRASS

 • Attack speed ຂອງໂຕເອງຫຼຸດລົງຈາກ 35 ເປັນ 30
 • Aura attack speed ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 20 ເປັນ 25


BLOODSTONE

 • ຈະບໍ່ມີການຕາຍແລ້ວເກີດທັນທີ ຢ່າງນ້ອຍຕ້ອງຖ້າ 1 ວິນາທີ


BOTTLE

 • ອັດຕາການຟື້ນຟູຄືກັບການ Blink ທີ່ຈະຍັງຄົງຟື້ນຟູແມ້ Creep ຫຼື ປ້ອມຕີກໍ່ຍັງຟື້ນຟູໄດ້(ຕ້ອງໄດ້ຮັບດາເມຈຈາກຮີໂຣ່ ແລະ Roshan ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຢຸດການຟື້ນຟູ)
 • Bottle ຕອນນີ້ເກັບໄດ້ 2 charges ເມື່ອເກັບ Bounty Rune


BRACER

 • ໃບ Recipe ລາຄາຫຼຸດລົງຈາກ 210 ເປັນ 190


CHEESE

 • Mana ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 1000 ເປັນ 1500


CLARITY POTION

 • ອັດຕາການຟື້ນຟູຄືກັບການ Blink ທີ່ຈະຍັງຄົງຟື້ນຟູແມ້ Creep ຫຼື ປ້ອມຕີກໍ່ຍັງຟື້ນຟູໄດ້(ຕ້ອງໄດ້ຮັບດາເມຈຈາກຮີໂຣ່ ແລະ Roshan ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຢຸດການຟື້ນຟູ)


CRIMSON GUARD

 • ໂອກາດ Passive block ຈາກ 100% ເປັນ 50%
 • Passive block ບຼັອກດາເມຈໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ 32/16 (melee/ranged) ເປັນ 70/35
 • Guard Damage Block ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 55 ເປັນ 60
 • Guard ຕອນນີ້ມີຜົນກັບສິ່ງກໍ່ສ້າງ


DAEDALUS

 • Bonus damage ຫຼຸດລົງຈາກ 81 ເປັນ 76
 • Critical strike ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 2.2x ເປັນ 2.3x


DIFFUSAL BLADE

 • Diffusal Blade ໃຊ້ກັບອີກຝ່າຍເທົ່ານັ້ນ(ລຶບເບຟໂຕເອງບໍ່ໄດ້ແລ້ວ)
 • Mana break ຕໍ່ຮ່າງ illusions ຫຼຸດລົງຈາກ 20/10 ເປັນ 16/8
 • Mana break ຕໍ່ heroes ເພີ່ມຈາກ 40 ເປັນ 50
 • Diffusal Blade damage ຕໍ່ mana burned ຫຼຸດລົງຈາກ 100% ເປັນ 80%


DRAGON LANCE

 • Strength ຫຼຸດລົງຈາກ 13 ເປັນ 12

 


DRUM OF ENDURANCE : ITEM REWORKED

 • Swiftness Aura ເພີ່ມ +20 Movement Speed aura.
 • Intelligence bonus ຫຼຸດລົງຈາກ 9 ເປັນ 6
 • Recipe ປ່ຽນຈາກ Ring of Regeneration ເປັນ Sage’s Mask
 • +50% ອັດຕາການຟື້ນຟູ Mana ແທນ +3 ອັດຕາການຟື້ນຟູ Health

 


DUST OF APPEARANCE

 • Dust of Appearance ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ 5 mana ໃນການເສກ

 


ENCHANTED MANGO

 • Enchanted Mangoes ລາຄາເຫຼືອ 110 gold


EYE OF SKADI

 • ບໍ່ເປັນ Unique Attack Modifier

 


GEM OF TRUE SIGHT

 • ຮ່າງ Illusions ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ True Sight

 


GLIMMER CAPE

 • Cooldown ຫຼຸດເຫຼືອຈາກ 16 ເປັນ 14

 


HEART OF TARRASQUE

 • ອັດຕາການຟື້ນຟູຈາກ 4.75% ເປັນ 7%


HEALING SALVE

 • ອັດຕາການຟື້ນຟູຄືກັບການ Blink ທີ່ຈະຍັງຄົງຟື້ນຟູແມ້ Creep ຫຼື ປ້ອມຕີກໍ່ຍັງຟື້ນຟູໄດ້(ຕ້ອງໄດ້ຮັບດາເມຈຈາກຮີໂຣ່ ແລະ Roshan ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຢຸດການຟື້ນຟູ)

 


HEAVEN’S HALBERD

 • Heaven’s Halberd slow ດົນຂື້ນຈາກ 4 ເປັນ 5 ວິນາທີ
 • Heaven’s Halberd ໂອກາດຕິດ Maim ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 20% ເປັນ 24%


HELM OF THE DOMINATOR : ITEM REWORKED

 • Dominate ບໍ່ໃຊ້ 75 mana.
 • Dominate ເຮັດໃຫ້ unit ແລ່ນ 425 movement speed ຈາກເດີມ 350
 • Dominate ໃຊ້ດືງ creep ພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວ(ບໍ່ສາມາດຊື້ໃໝ່ເພື່ອຈັບ Creep ເພີ່ມບໍ່ໄດ້)
 • ປ່ຽນ Recipe ແລະ Bonuses

Recipe:
Headdress (575)
Gloves of Haste (500)
Recipe (725)
Total: 1800

Provides:
+6 All Stats
+10 Attack Speed
+10 Attack Speed Aura
+8 HP Regen Aura
Active ability – Dominate


INFUSED RAINDROP

 • Cooldown ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 6 ເປັນ 7 ວິນາທີ

 


IRON TALON

 • ບໍ່ໄດ້ຮັບດາເມຈເພີ່ມຂື້ນເປັນ % ແລ້ວ
 • ໄດ້ຮັບ +24/7 bonus damage ຕໍ່ units ທີ່ບໍ່ແມ່ນຮີໂຣ່ແທນ
 • Bonus damage ໃຊ້ກັບ Roshan ໄດ້
 • Cooldown ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 14 ເປັນ 20 ວິນາທີ

 


MAELSTROM

 • Maelstrom Cooldown ລະຫວ່າງເອຟເຟັກເປັນ 0.2 ວິນາທີ
 • Maelstrom ບໍ່ເປັນ Unique Attack Modifier


MORBID MASK

 • ລາຄາເພີ່ມຂື້ນຈາກ 900 ເປັນ 1200
 • +15 damage

 


MASK OF MADNESS : ITEM REWORKED

 • Reworked Recipe ແລະ Bonuses

Recipe
Morbid Mask (1200)
Recipe (700)
Total: 1900 (ຈາກເດີມ 1800)

Provides
+15% Lifesteal
+15 Damage
Active ability – Berserk

– ເພີ່ມ 100 Attack Speed ແລະ 17% Movement Speed 8 ວິນາທີ. Cooldown : 20
– ຂະນະໃຊ້ງານ, ຈະຕິດສະຖານະ silenced ແລະ -5 armor


MEDALLION OF COURAGE

 • Medallion of Courage ໃຊ້ກັບ Roshan ໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ(ປົກກະຕິໃຊ້ແລ້ວເຫຼືອເຄິ່ງດຽວ)

 


MJOLLNIR

 • Mjollnir Cooldown ລະຫວ່າງເອຟເຟັກເປັນ 0.2 ວິນາທີ
 • Mjollnir ບໍ່ເປັນ Unique Attack Modifier

 


MONKEY KING BAR

 • Monkey King Bar ບໍ່ເພີ່ມ +15 Attack Speed


MOON SHARD

 • Night vision ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 250 ເປັນ 300

 


NECRONOMICON

 • Necronomicon Warrior attack ປ່ຽນຈາກ Basic ເປັນ Piercing
 • Necronomicon Warrior attack damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 45/60/75 ເປັນ 75/100/125
 • Necronomicon Warrior Mana Break ຫຼຸດລົງຈາກ 25/50/75 ເປັນ 20/30/40
 • Necronomicon Archer ແລະ Warrior ປະເພດ armor ປ່ຽນຈາກ Hero ເປັນ Basic
 • Necronomicon Archer Mana Burn cooldown ຫຼຸດລົງຈາກ 20 ເປັນ 7

 


OBLIVION STAFF

 • Oblivion Staff attack damage ຫຼຸດລົງຈາກ 15 ເປັນ 10
 • Oblivion Staff intelligence ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 6 ເປັນ 10


OCTARINE CORE

 • Octarine Core ບໍ່ໃຫ້ອັດຕາການຟື້ນຟູ +50% Mana ແລ້ວ

 


POOR MAN’S SHIELD

 • ໂອກາດບຼັອກຈາກ Non-hero ຫຼຸດລົງຈາກ 53% ເປັນ 50%

 


QUELLING BLADE

 • ບໍ່ໄດ້ຮັບດາເມຈເພີ່ມຂື້ນເປັນ % ແລ້ວ
 • ໄດ້ຮັບ +24/7 bonus damage ຕໍ່ units ທີ່ບໍ່ແມ່ນຮີໂຣ່ແທນ
 • Bonus damage ໃຊ້ກັບ Roshan ໄດ້


RADIANCE

 • Radiance damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 50 ເປັນ 60
 • Radiance damage ຈາກຮ່າງ illusions ຫຼຸດລົງຈາກ 50 ເປັນ 40

 


RD OF ATOS : ITEM REWORKEDO

 • ຢຸດການເຄື່ອນໄຫວ 2 ວິນາທີ(ຕິດສະຖານະ Root)
 • Cooldown ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 10 ເປັນ 16
 • Cast range ຫຼຸດລົງຈາກ 1200 ເປັນ 1000
 • ເມື່ອກົດໃຊ້ງານຈະມີລັກສະນະ projectile ໃນຄວາມໄວ 1500-speed (ເໝືອນກັບ Ethereal Blade)

 


SANGE

 • Sange ສະຖານະ Maim ຕິດ slow ດົນຂື້ນຈາກ 4 ເປັນ 5 ວິນາທີ
 • Sange ໂອກາດຕິດ Maim ຈາກ 20 ເປັນ 24%


SATANIC : ITEM REWORKED

 • Reworked Recipe ແລະ Bonuses:

Recipe:
Reaver (3000)
Morbid Mask (1200)
Mithril Hammer (1600)
Total: 5800 (ຈາກເດີມ 5900)

Provides:
+50 Damage
+25% Lifesteal
+25 Strength
Active ability – Unholy Rage

 


SHADOW AMULET

 • Shadow Amulet ໄລຍະເວລາໃນການຫາຍໂຕຫຼຸດລົງຈາກ 1.5 ເປັນ 1.25
 • Shadow Amulet cooldown ເມື່ອໃຊ້ກັບຝ່າຍດຽວກັນຫຼຸດລົງຈາກ 10 ເປັນ 7


SOLAR CREST

 • Solar Crest ໃຊ້ກັບ Roshan ໄດ້ເຕັມປະສິດທິພາບ(ປົກກະຕິໃຊ້ແລ້ວເຫຼືອແຕ່ເຄິ່ງດຽວ)

 


SOUL BOOSTER

 • Soul Booster ບໍ່ໃຫ້ອັດຕາການຟື້ນຟູ +50% Mana ແລ້ວ

 


SOUL RING

 • ໃບ Recipe ແພງຂື້ນຈາກ 125 ເປັນ 150


TALISMAN OF EVASION

 • Evasion ຫຼຸດລົງຈາກ 25% ເປັນ 20%
 • ລາຄາຫຼຸດລົງຈາກ 1700 ເປັນ 1450

 


TOME OF KNOWLEDGE

 • XP ຈາກເດີມ 425 ປ່ຽນເປັນ 500/600/700/800/ ແລະເພີ່ມ XP ທຸກຄັ້ງທີ່ຊື້ Tome of Knowledge

 


URN OF SHADOWS

 • ອັດຕາການຟື້ນຟູຄືກັບການ Blink ທີ່ຈະຍັງຄົງຟື້ນຟູແມ້ Creep ຫຼື ປ້ອມຕີກໍ່ຍັງຟື້ນຟູໄດ້(ຕ້ອງໄດ້ຮັບດາເມຈຈາກຮີໂຣ່ ແລະ Roshan ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຢຸດການຟື້ນຟູ)


VANGUARD

 • ໂອກາດ Passive block ຈາກ 100% ເປັນ 50%
 • Passive block ບຼັອກດາເມຈໄດ້ຫຼາຍຂື້ນຈາກ 32/16 (melee/ranged) ເປັນ 70/35

 

VLADMIR’S OFFERING

 • ບໍ່ມີໃບ recipe  300 gold

WIND LACE

 • ລາຄາເພີ່ມຂື້ນຈາກ 235 ເປັນ 250

HERO CHANGES

 


ABADDON

 • Mist Coil ເສກໄວຂື້ນຈາກ 0.35 ເປັນ 0.25
 • Mist Coil ປ່ຽນເປັນການໂຈມຕີແບບ projectile (ຄວາມໄວ 2000 Speed)
 • Aphotic Shield ເສກເວດໄວຂື້ນຈາກ 0.452 ເປັນ 0.4

Level 10: +25 Damage OR +15% XP Gain

Level 15: +5 Armor OR +200 Mana

Level 20: +25 Movement Speed OR 15% Cooldown Reduction

Level 25: +25 Strength OR +200 Shield HP


ALCHEMIST

 • ສະກິວ Greevil’s Greed ເກັບ Bounty Rune ຈາກ 3/4/5/6x ເປັນ 2x

Level 10: +20 Damage OR +4 Armor

Level 15: +15 Movement Speed OR +6 All Stats

Level 20: +30 Attack Speed OR +300 Health

Level 25: 30% Lifesteal OR -4 Acid Spray Armor


ANCIENT APPARITION

 • Cold Feet ບໍ່ສາມາດໃຊ້ກັບເປົ້າໝາຍເດີມທີ່ຖືກ Cold Feet ໄດ້

Level 10: +60 Gold/Min OR +8% Spell Amplification

Level 15: +15 Intelligence OR +25 Health Regen

Level 20: +35 Movement Speed OR -30s Respawn Time

Level 25: +80 Chilling Touch Damage OR 3 Charges of Cold Feet


ANTI-MAGE : ເພີ່ມ SCEPTER 

 • ອອກຄາທາຟ້າ Anti-Mage. Spell Shield ຈະໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນເວດກັບໄປຫາເປົ້າໝາຍເດີມທຸກໆ 12 ວິນາທີ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກດາເມດຈາກເວດ

Level 10: +6 Strength OR +20 Damage

Level 15: +20 Attack Speed OR +250 HP

Level 20: 15% Evasion OR +10 All Stats

Level 25: -2s Blink Cooldown OR +25 Agility


ARC WARDEN : ເພີ່ມເຂົ້າ CAPTAINS MODE

 • ເພີ່ມເຂົ້າ CAPTAINS MODE
 • Spark Wraith vision type ປ່ຽນເປັນ flying to ground (ເບິ່ງບໍ່ເຫັນທະລຸຕົ້ນໄມ້)
 •  Flux ໄລຍະເສກຫຼຸດລົງຈາກ 600/700/800/900 ເປັນ 500/600/700/800
 • Tempest Double ຮ່າງປອມຈະບໍ່ກັອບປີ້ຂອງທີ່ກິນໄດ້
 • Tempest Double Cooldown ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 40/35/30 ເປັນ 60/50/40
 • Tempest Double ຮ່າງປອມໃຫ້ gold/XP ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 160 ເປັນ 180
 • Tempest Double ຕອນນີ້ໃຊ້ BKB ຮ່ວມກັບຮ່າງຈີງ (ຮ່າງຈີງ ຫຼື ຮ່າງປອມໃຊ້ CD ກໍ່ຈະຫຼຸດລົງ)

Level 10: +125 Health OR +25 Attack Speed

Level 15: +30 Damage OR +8 Strength

Level 20: 10% Cooldown Reduction OR +100 Attack Range

Level 25: 30% Lifesteal OR +175 Spark Wraith Damage


AXE

Level 10: +6 Strength OR +3 Mana Regen

Level 15: +75 Damage OR +250 Health

Level 20: +25 Health Regen OR +30 Movement Speed

Level 25: +100 Battle Hunger DPS OR +15 Armor


BANE

Level 10: +6 Armor OR +200 Mana

Level 15: +25% XP Gain OR +250 Health

Level 20: +35 Movement Speed OR +175 Cast Range

Level 25: +120 Enfeeble Damage Reduction OR +200 Brain Sap Damage/Heal

 


BATRIDER

Level 10: +10 Intelligence OR +4 Armor

Level 15: +175 Health OR +5% Spell Amplification

Level 20: 15% Cooldown Reduction OR +35 Movement Speed

Level 25: +8s Firefly Duration OR +200 Flamebreak AoE/Knockback

 


BEASTMASTER

Level 10: +15% XP Gain OR +20 Movement Speed

Level 15: +12 Strength OR -25s Respawn Time

Level 20: 12% Cooldown Reduction OR +300 Health

Level 25: +175 Wild Axes Damage OR +120 Damage


BLOODSEEKER

 • Thirst ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຂອງສະກິວນີ້ 2 ວິນາທີ ຫຼັງຈາກເປົ້າໝາຍຕາຍ

Level 10: +5 Armor OR +25 Damage

Level 15: +30 Attack Speed OR +250 Health

Level 20: -30s Respawn Time OR +10 All Stats

Level 25: -7s Bloodrite Cooldown OR 30% Lifesteal


BOUNTY HUNTER : ເພີ່ມ SCEPTER 

 • ເພີ່ມ Scepter ໃຫ້ Bounty Hunter. ເຮັດໃຫ້ Shuriken Toss ມີໂອກາດຊິ່ງກັບມາທີ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຕິດ Track ອີກຄັ້ງ

Level 10: +175 Health OR +15% XP Gain

Level 15: +40 Attack Speed OR +15 Movement Speed

Level 20: +10% Spell Amplification OR +100 Damage

Level 25: 20% Evasion OR -5s Jinada Cooldown


BREWMASTER

 • Earth Brewling ດາເມຈຕໍ່ສິ່ງກໍ່ສ້າງເພີ່ມຂື້ນຈາກ 150% ເປັນ 300%
 • Storm Brewling ດາເມດຕໍ່ຮ່າງກາຍປອມຈາກ 850 ເປັນ 1000
 • Drunken Haze ປ່ຽນເປັນປະເພດ projectile (1600 speed)
 • Drunken Haze ເສກໄວຂື້ນຈາກ 0.4 ເປັນ 0.3
 • Drunken Haze ໄລຍະເວລາຂອງ heroes ແລະ creeps ເທົ່າກັນແລ້ວ
 • Drunken Haze ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ AoE 200 ລັດສະໝີແລ້ວ
 • Drunken Haze slow ຈາກ 14/18/22/26% ເປັນ 10/20/30/40%
 • Drunken Haze ໂອກາດ miss ຈາກ 45/55/65/75% ເປັນ 70%
 • Drunken Haze ໄລຍະເວລາຫຼຸດລົງຈາກ 8 ເປັນ 4
 • Drunken Haze ໃຊ້ mana ຫຼຸດລົງຈາກ 50 ເປັນ 25

Level 10: +25 Attack Speed OR +3 Mana Regen

Level 15: +20 Movement Speed OR +10% Magic Resistance

Level 20: -30s Respawn Time OR +20 Strength

Level 25: +14 Primal Split Unit Armor OR +75 Damage


BRISTLEBACK

 • Warpath Max ເພີ່ມ Max Stacks ຈາກ 5/6/7 to 5/7/9
 • Quill Spray ຖືກດາເມຈໄວຂື້ນ

Level 10: +7 Strength OR +2 Mana Regen

Level 15: +20 Movement Speed OR +200 Health

Level 20: +45 Attack Speed OR -30s Respawn Time

Level 25: +25 Health Regen OR +4 Max Goo Stacks


BROODMOTHER

 • Insatiable Hunger ດູດເລືອດຈາກ 60/80/100 ເປັນ 60/90/120
 • Insatiable Hunger ບໍ່ dispellable ແລ້ວ

Level 10: +10 Agility OR +15% XP Gain

Level 15: 20% Cooldown Reduction OR +7 Armor

Level 20: +300 Health OR +50 Attack Speed

Level 25: +8 Max Webs OR +200 Spiderlings Health


CENTAUR WARRUNNER

Level 10: +30 Damage OR +2 Mana Regen

Level 15: 10% Evasion OR +10% Magic Resistance

Level 20: +10% Spell Amplification OR +15 Strength

Level 25: +1s Hoof Stomp Duration OR Gains Return Aura


CHAOS KNIGHT : SCEPTER ADDED

 • Reality Rift ຫຼຸດເກາະ -3/4/5/6 ແລະ ແທນການໄດ້ຮັບໂບນັດດາເມຈ
 • Chaos Strike ບໍ່ຫຼຸດເກາະ -5
 • Chaos Strike crit ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 10 ເປັນ 12%
 • Chaos Strike ດູດເລືອດ 50% ເມື່ອ crits ແລະຮ່າງ Illusions ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນນຳ
 • ເພີ່ມ Scepter. ຫຼຸດ cooldown  20 ວິນາທີ ແລະ ແຍກຮ່າງຮີໂຣ່ຝ່າຍດຽວກັນໃນໄລຍະ 1200 Range

Level 10: +15 Attack Speed OR +7 Intelligence

Level 15: +15 Movement Speed OR +10 Strength

Level 20: +120 Gold/Min OR +12 All Stats

Level 25: Reality Rift Pierces Spell Immunity OR 20% Cooldown Reduction


CHEN

 • Penitence slow ແລະ amp ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 15/20/25/30% ເປັນ 18/24/30/36%
 • ມີດາເມຈເພີ່ມຂື້ນໃນສະກິວ Test of Faith

Level 10: +15 Movement Speed OR +125 Cast Range

Level 15: +200 Health OR +25% Spell Amplification

Level 20: +90 Gold/Min OR -40s Respawn Time

Level 25: +2 Holy Persuasion Max Count OR +200 Hand of God Heal


CLINKZ

 • Death Pact cooldown ຈາກ 45/35/25 ເປັນ 45/30/15

Level 10: +10 Intelligence OR +10% Magic Resistance

Level 15: +12 Strength OR +30 Searing Arrows Damage

Level 20: 20% Evasion OR +10 All Stats

Level 25: +70 Strafe Attack Speed OR +125 Attack Range


CLOCKWERK

Level 10: +4 Armor OR +200 Mana

Level 15: +40 Damage OR +15 Movement Speed

Level 20: -25s Respawn Time OR +12% Magic Resistance

Level 25: +10s Battery Assault Duration OR +400 Health


CRYSTAL MAIDEN : SCEPTER REWORKED

 • ປ່ຽນ Crystal Maiden Scepter – ຫາກໃຊ້ unit ຫາກອີກຝ່າຍຢືນຢູ່ໃນອັລຕິ 2.5 ວິນາທີ. ອີກຝ່າຍຈະຕິດ Frost Bite

Level 10: +15% Magic Resistance OR +50 Damage

Level 15: +125 Cast Range OR +200 Health

Level 20: +120 Gold/Min OR -35s Respawn Time

Level 25: +1.5s Frostbite Duration OR +200 Crystal Nova Damage


DARK SEER

 • Wall of Replica ບໍ່ສ້າງດາເມຈເມື່ອຮີໂຣ່ເດີນຜ່ານ
 • Wall of Replica ຕິດສະຖານະ Slow 75% ເປັນເວລາ 1 ວິນາທີ
 1. Level 10: 12% Evasion OR +100 Cast Range
 2. Level 15: +90 Damage OR +14 Health Regen
 3. Level 20: +12 Strength OR +25 Intelligence
 4. Level 25: 12% Cooldown Reduction OR +70 Ion Shell Damage


DAZZLE

 • Poison Touch ໃຊ້ທັບກັນໄດ້

Level 10: +10 Intelligence OR +125 Health

Level 15: +100 Cast Range OR +40 Damage

Level 20: +25 Movement Speed OR -30s Respawn Time

Level 25: -6s Poison Touch Cooldown OR +60 Shadow Wave Heal


DEATH PROPHET

Level 10: +4% Spell Amplification OR +6 Strength

Level 15: +8% Magic Resistance OR +75 Cast Range

Level 20: 10% Cooldown Reduction OR +25 Movement Speed

Level 25: +400 Health OR +6 Exorcism Spirits

 


DISRUPTOR

Level 10: +100 Cast Range OR +60 Gold/Min

Level 15: +200 Health OR -30s Respawn Time

Level 20: 15% Cooldown Reduction OR +10% Spell Amplification

Level 25: +30% Magic Resistance OR +4 Thunder Strike Hits


DOOM

 • Infernal Blade ຕິດ mini-stun ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 0.3 ເປັນ 0.4 ວິນາທີ

Level 10: +150 Health OR +8 Intelligence

Level 15: +15 Movement Speed OR +6 Armor

Level 20: +50 Damage OR +20 Health Regen

Level 25: +2% Infernal Blade Damage OR Devour Can Target Ancients


DRAGON KNIGHT

 • Elder Dragon Form (ຮ່າງຂຽວ) Corrosive Breath ຕິດສະຖານະໝູ່
 • Dragon Tail ປ່ຽນເປັນ projectile ຂະນະ Dragon Form

Level 10: +6 Strength OR +20 Attack Speed

Level 15: +25% XP Gain OR +40 Damage

Level 20: +120 Gold/Min OR +300 Health

Level 25: 2x Dragon Blood Regen/Armor OR +50 Movement Speed


DROW RANGER

 • Movement Speed ຫຼຸດລົງ 10

Level 10: +15 Movement Speed OR +5 All Stats

Level 15: +175 Health OR +20 Attack Speed

Level 20: +6% Precision Aura Damage OR +14 Strength

Level 25: +350 Gust Distance/Knockback OR +25 Marksmanship Agility


EARTH SPIRIT

 • Magnetize ຂື້ນ Debuff ເທິງຊື່ (ຄື Replicate).

Level 10: +10 Intelligence OR +4 Armor

Level 15: +15% Magic Resistance OR +90 Gold/Min

Level 20: +15% Spell Amplification OR +300 Health

Level 25: +300 Rolling Boulder Damage OR -35s Respawn Time


EARTHSHAKER

Level 10: +250 Mana OR +8 Strength

Level 15: +20 Movement Speed OR +50 Damage

Level 20: +10% Spell Amplification OR -35s Respawn Time

Level 25: +500 Health OR -2s Enchant Totem Cooldown


ELDER TITAN

 • Astral Spirit attack damage ຈາກ hero ດູດເພີ່ມຂື້ນ 10/20/30/40 ເປັນ 12/24/36/48
 • Natural Order ลด Armor ຈາກຮ່າງຫຼັກຂອງໂຕຮີໂຣ່ ແລະ ຫຼຸດ magical ຈາກຮ່າງ spirit
 • Natural Order ຕອນນີ້ຫຼຸດ base magic resistance ເປັນ 40/60/80/100% 
 • Natural Order aura ເພີ່ມຂື້ນ 275 ເປັນ 325

Level 10: -20s Respawn Time OR +10 Strength

Level 15: +275 Health OR +25% XP Gain

Level 20: +12% Magic Resistance OR +50 Attack Speed

Level 25: +15 Armor OR +80 Astral Spirit Hero Attack


EMBER SPIRIT

 • Activate Fire Remnant damage ດາເມຈເພີ່ມຂື້ນຈາກ 100/150/200 ເປັນ 100/200/300
 • Slight of Fist ມີໂອກາດໄປຢູ່ຂ້າງໜ້າອີກຝ່າຍເວລາຟັນ 
 1. Level 10: +15% Spell Amplification OR +20 Damage
 2. Level 15: +20 Movement Speed OR +6 All Stats
 3. Level 20: +8 Armor OR 15% Cooldown Reduction [Note: Affects remnant charges]
 4. Level 25: +500 Flame Guard Absorption OR +2s Searing Chains


ENCHANTRESS

Level 10: +5 All Stats OR +15 Movement Speed

Level 15: +8s Nature’s Attendants Duration OR +40 Damage

Level 20: +12% Magic Resistance OR -25s Respawn Time

Level 25: +10 Nature’s Attendants Wisps OR +25 Intelligence


ENIGMA

 • Eidolon movement speed ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 260/280/300/320 ເປັນ 280/300/320/340
 • Black Hole ອີກຝ່າຍຈະໝູນນຳ

Level 10: +20 Movement Speed OR +12% Magic Resistance

Level 15: 15% Cooldown Reduction OR +120 Gold/Min

Level 20: +300 Health OR -30s Respawn Time

Level 25: +8 Demonic Conversion Eidolons OR +12 Armor


FACELESS VOID

Level 10: +15 Attack Speed OR +5 Strength

Level 15: +7 Armor OR+25 Damage

Level 20: +300 Health OR +120 Gold/Min

Level 25: +600 Timewalk Cast Range OR 20% Evasion


GYROCOPTER

 • Scepter attack ຍີງໄວຂື້ນຈາກ 1.2 ເປັນ 1.1
 • Homing Missile ບໍ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງຢູນິດອື່ນໆ

Level 10: +6% Spell Amplification OR +150 Health

Level 15: +10% Magic Resistance OR +30 Damage

Level 20: +25 Movement Speed OR 20% Cooldown Reduction

Level 25: +3 Homing Missile Charges OR +4 Flak Cannon Attacks


HUSKAR

Level 10: +150 Health OR +15 Movement Speed

Level 15: +30 Damage OR 15% Lifesteal

Level 20: +15 Strength OR +40 Attack Speed

Level 25: +100 Attack Range OR +400 Life Break Cast Range


INVOKER

 • EMP damage ດາເມຈປ່ຽນຈາກ Pure ເປັນ Magical
 • EMP damage ຕໍ່ mana ທີ່ຖືກເຜົາເພີ່ມຂື້ນຈາກ 50% ເປັນ 60%
 • Invoke ບໍ່ສາມາດອັບໄດ້ແລ້ວ
 • Invoke cooldown ຈາກ 22/17/12/5 ເປັນ 6
 • Invoke ໃຊ້ mana ຈາກ 20/40/60/80 ເປັນ 60
 • Invoke ສະລັບສະກິວບໍ່ເສຍ mana
 • Invoke Scepter cooldown ຫຼຸດລົງຈາກ 16/8/4/2 เป็น 2
 • Invoker ບໍ່ໄດ້ຮັບ +6 Attribute Bonus ຕອນ Level 25 ແລ້ວ
 • Deafening Blast ບໍ່ເປັນ AoE ຕອນ level 7 ແລ້ວ
 • Forged Spirits ຈະບໍ່ມີຕົວທີ່ສອງຕອນ Quas/Exort ຢູ່ທີ່ level 4.
 • Invoker ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າ attributes ເວລາອັບລູກແກ້ວ
 • ເມື່ອໃຊ້ Exort ໄດ້ຮັບ damage bonus ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 3/6/9/12/.. ເປັນ 4/8/12/16/..
 • ເມື່ອໃຊ້ Quas ໄດ້ຮັບອັດຕາການຟື້ນຟູ HP ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 1/2/3/4/.. ເປັນ 1.5/3/4.5/6/..

Level 10: +15 Damage OR +125 Health

Level 15: +1 Forged Spirit Summoned OR +20% XP Gain

Level 20: +7 All Stats OR +35 Attack Speed

Level 25: AoE Deafening Blast OR -15s Tornado Cooldown


IO

Level 10: +10% Magic Resistance OR +6 Armor

Level 15: +10 Mana Regen OR +10 Strength

Level 20: +20 Health Regen OR +120 Gold/Min

Level 25: +150 Spirits Damage OR -40s Respawn Time

 


JAKIRO

 • Liquid Fire slow ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 20/30/40/50 ເປັນ 30/40/50/60
 • Liquid Fire ບໍ່ເປັນ Unique Attack Modifier
 • Macropyre ເພີ່ມໄລຍະຈາກ 240 ເປັນ 260

Level 10: +15% XP Gain OR +8% Spell Amplification

Level 15: +125 Cast Range OR +250 Health

Level 20: +400 Attack Range OR +150 Gold/Min

Level 25: +1.25s Ice Path Duration OR -50s Respawn Time


JUGGERNAUT

Level 10: +150 Health OR +20 Damage

Level 15: +20 Attack Speed OR +6 Armor

Level 20: +20 Movement Speed OR +8 All Stats

Level 25: +175 Blade Fury DPS OR +20 Agility

 


KEEPER OF THE LIGHT

Level 10: +6 Strength OR +20 Movement Speed

Level 15: +20% XP Gain OR -25s Respawn Time

Level 20: +10% Magic Resistance OR +7 Armor

Level 25: +300 Cast Range OR +200 Illuminate Damage/Heal


KUNKKA

Level 10: +20 Damage OR +150 Mana

Level 15: +15 Health Regen OR +15 Movement Speed

Level 20: +300 Health OR +120 Gold/Min

Level 25: +200 Torrent AoE OR +25% Magic Resistance

 


LEGION COMMANDER

 • Overwhelming Odds damage ຕໍ່ Hero ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 20/40/60/80 ເປັນ 30/60/90/120
 • Overwhelming Odds base damage ຫຼຸລົງຈາກ 40/80/120/160 ເປັນ 40/60/80/100

Level 10: +7 Strength OR +15% XP Gain

Level 15: +30 Damage OR +20 Movement Speed

Level 20: +7 Armor OR -20s Respawn Time

Level 25: 25% Cooldown Reduction OR +40 Duel Damage Bonus


LESHRAC

 • Lightning Storm ຊິ່ງເພີ່ມຂື້ນຈາກ 4/5/6/7 ເປັນ 4/6/8/10
 • Lightning Storm ເສກໄວຂື້ນຈາກ 0.6 ເປັນ 0.45

Level 10: +125 Health OR +15 Movement Speed

Level 15: +400 Mana OR +8% Magic Resistance

Level 20: +5% Spell Amplification OR +12 Strength

Level 25: +50 Diabolic Edict Explosions OR +2s Lightning Storm Slow Duration

 


LICH

 • Frost Armor ໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກໆເປົ້າໝາຍ(ທຸກສິ່ງກໍ່ສ້າງ)

Level 10: +125 Health OR +15 Movement Speed

Level 15: +100 Cast Range OR +5 All Stats

Level 20: +150 Damage OR +120 Gold/Min

Level 25: +25 Frost Armor Structure Armor OR Attacks Apply 30% MS and AS slow


LIFESTEALER

Level 10: +5 All Stats OR +15 Attack Speed

Level 15: +200 Health OR +25 Damage

Level 20: 15% Evasion OR +25 Movement Speed

Level 25: +1s Rage Duration OR +15 Armor

 


LINA

Level 10: +250 Mana OR +20 Damage

Level 15: -25s Respawn Time OR +100 Cast Range

Level 20: +5% Spell Amplification OR +150 Attack Range

Level 25: +1 Fiery Soul Max Stacks OR -4s Dragon Slave Cooldown


LION

 • Finger of Death Scepter AoE ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 300 ເປັນ 325

Level 10: +175 Health OR +45 Damage

Level 15: +90 Gold/Min OR -30s Respawn Time

Level 20: 20% Magic Resistance OR +8% Spell Amplification

Level 25: +3 Mana Drain Multi Target OR +20 All Stats

 


LONE DRUID

 • ການຄືນຮ່າງ True Form ເປັນ Druid Form ຫຼຸດລົງຈາກ 1.9 ເປັນ 0.8
 • Spirit Bear ມີອັດຕາ 0.5 Mana

Level 10: +250 Health OR +200 Attack Range

Level 15: +65 Damage OR +30 Spirit Bear Damage

Level 20: +7 Spirit Bear Armor OR -50s Respawn Time

Level 25: +1.5s Entangle Duration OR -10s Savage Roar Cooldown


LUNA

Level 10: +15 Damage OR +4 Armor

Level 15: +150 Health OR +40 Lucent Beam Damage

Level 20: +25 Attack Speed OR +10% Magic Resistance

Level 25: -4s Lucent Beam Cooldown OR +15 All Stats


LYCAN : HERO REWORKED

 • Howl ປ່ຽນເປັນ normal buff, ຈາກເດີມ pseudo-aura
 • Howl  ເພີ່ມໄລຍະເວລາ 10 ເປັນ 13 ວິນາທີ
 • Howl ຫຼຸດ bonus damage ສຳລັບ Hero ຈາກ 14/26/38/50 ເປັນ 10/15/20/25
 • Howl ຫຼຸດ bonus damage ສຳລັບ creep ຈາກ 5/10/15/20ເປັນ 4/6/8/10
 • Howl ເພີ່ມ Max HP 50/100/150/200 ແລະ 25/50/75/100 ທີ່ບໍ່ແມ່ນ heroes
 • Howl ໄດ້ double the effect (damage/HP) ເວລາກາງຄືນ
 • Feral Impulse ບໍ່ເພີ່ມ 15/20/25/30 Attack Speed
 • Feral Impulse ເພີ່ມ bonus damage  15/20/25/30% ເປັນ 15/26/37/48%
 • Feral Impulse ໄດ້ຮັບອັດຕາການຟື້ນຟູ 1/4/7/10 HP
 • Summoned Wolves Base Attack Time ຈາກ 1.25/1.2/1.15/1.1 ເປັນ 1.2/1.1/1.0/0.9
 • Summoned Wolves ບໍ່ໄດ້ຮັບອັດຕາການຟື້ນຟູ 15 HP ທີ່ level 4
 • Summoned Wolves ໄດ້ຮັບ invisibility ທີ່ level 4
 • Summoned Wolves ໄດ້ຮັບຜົນ cripple ທີ່ level 3
 • Cripple attack speed slow ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 40 ເປັນ 60

Level 10: +20 Damage OR +150 Health

Level 15: -20s Respawn Time OR +12 Strength

Level 20: 15% Evasion OR 15% Cooldown Reduction

Level 25: +15s Shapeshift Duration OR +2 Wolves Summoned


MAGNUS

 • Skewer cooldown ຫຼຸດລົງຈາກ 30 ເປັນ 25

Level 10: +25 Attack Speed OR +15% Spell Amplification

Level 15: +90 Gold/Min OR +50 Damage

Level 20: +15 Strength OR +20 Movement Speed

Level 25: -4s Shockwave Cooldown OR -35 Respawn Time

 


MEDUSA

Level 10: +10 Intelligence OR +15 Damage

Level 15: +20 Attack Speed OR 10% Evasion

Level 20: +15 Agility OR +500 Mana

Level 25: +1s Stone Gaze Stun OR 25% Lifesteal


MEEPO

 • Meepo clones ແຊ໌ສະເຕຕັສໂດຍບໍ່ໄດ້ມີ Scepter
 • Earthbind ບໍ່ຂັດວາຟ
 • Meepo strength ຕໍ່ເລເວລຫຼຸດລົງຈາກ 1.6 ເປັນ 1.3

Level 10: +4 Armor OR +15 Damage

Level 15: 15% Lifesteal OR +20 Movement Speed

Level 20: 10% Evasion OR +25 Attack Speed

Level 25: +400 Health OR -3s Poof Cooldown

 


MIRANA

 • ເພີ່ມໄລຍະເວລາຂອງ Starstorm ເມື່ອມີ scepter (ເປັນສັນຍາລັກເທິງແຖບ HP)

Level 10: +8 Agility OR +150 Health

Level 15: +5% Spell Amplification OR +30 Attack Speed

Level 20: +40 Damage OR +8 Armor

Level 25: +100 Leap Attack Speed OR +2 Multishot Sacred Arrows


MORPHLING

Level 10: +8 Agility OR +200 Mana

Level 15: +25 Attack Speed OR 12% Cooldown Reduction

Level 20: +25 Movement Speed OR +40 Damage

Level 25: +400 Waveform Range OR +30% Replicate Damage

 


NAGA SIREN

 • ປ່ຽນດາເມຈຈາກ Rip Tide ຈະມາຈາກຮ່າງນັ້ນເທົ່ານັ້ນ (ເວລາຮ່າງປອມ  Rip Tide ດາເມຈທີ່ສະທ້ອນມາຈະໂດນຮ່າງປອມ)

Level 10: +250 Mana OR +125 Health

Level 15: +30 Attack Speed OR 15% Evasion

Level 20: +15 Agility OR +20 Strength

Level 25: +1 Mirror Image Illusion OR +40 Movement Speed


NATURE’S PROPHET

 • Wrath of Nature damage ຕໍ່ການຊິ່ງເພີ່ມຂື້ນຈາກ 7% ເປັນ 11%
 • Wrath of Nature base damage ຫຼຸດລົງຈາກ 140/180/225 ເປັນ 110/140/170
 • Scepter Wrath of Nature ຊິ່ງນ້ອຍລົງຈາກ 16 ເປັນ 18
 • Scepter Wrath of Nature base damage ຫຼຸດລົງຈາກ 155/210/275 ເປັນ 135/170/205

Level 10: +20 Damage OR +175 Health

Level 15: +10 Intelligence OR +15 Movement Speed

Level 20: +35 Attack Speed OR +8 Armor

Level 25: +6 Treants Summoned OR -35s Respawn Time


NECROPHOS : HERO REWORKED

 • Reaper’s Scythe Scepter ປັບໃຫ້  buyback ແລະ ບໍ່ໄດ້ deals extra damage.
 • Reaper’s Scythe Scepter ຫຼຸດ cooldown ເປັນ 55/40/25
 • Death Pulse ປ່ຽນເປັນໄດ້ຮັບອັດຕາການຟື້ນຟູ 1/3/5/7 HP/MP ທຸກໆ 7 ວິນາທີ ເມື່ອຂ່າຢູນິດ(10 ເທົ່າສຳລັບ heroes)
 • Death Pulse damage  ຫຼຸດລົງຈາກ 125/175/225/275 ເປັນ 80/120/160/200
 • Death Pulse heal ຫຼຸດລົງຈາກ 70/90/110/130 ເປັນ 60/80/100/120
 • ເອົາສະກິວ Sadist ອອກປ່ຽນເປັນ Ghost Shroud ແທນ – ເປັນໂຕເອງເປັນ Ethereal(ຮ່າງຂຽວ) 3/3.5/4/4.5 ວິນາທີ ແລະ ຮອບໂຕ 600 AoE ມີ slow aura ຫຼຸດ movement speed  12/20/28/36%. ຂະນະທີ່ຢູ່ໃນຮ່າງນີ້ ໄດດ້ຮັບດາເມຈເວດເພີ່ມຂື້ນ 20% ແຕ່ຈະຮິວ HP/MP ແຮງຂື້ນ 50%. Cooldown : 28/24/20/16 ວິນາທີ

Level 10: +40 Damage OR +6 Strength

Level 15: +6 All Stats OR +15 Movement Speed

Level 20: +5% Spell Amplification OR +10% Magic Resistance

Level 25: +400 Health OR -1s Death Pulse Cooldown


NIGHT STALKER

Level 10: +7 Strength OR +100 Cast Range

Level 15: +300 Mana OR +25 Attack Speed

Level 20: +30 Movement Speed OR +50 Damage

Level 25: +12 Armor OR -6s Crippling Fear Cooldown

 


NYX ASSASSIN

Level 10: +5% Spell Amplification OR +175 Health

Level 15: +25 Agility OR +10 Strength

Level 20: +120 Gold/Min OR +15% Magic Resistance

Level 25: +40 Movement Speed OR +200% Spiked Carapace Damage


OGRE MAGI

Level 10: +60 Gold/Min OR +100 Cast Range

Level 15: +40 Damage OR +8% Magic Resistance

Level 20: +250 Health OR +25 Movement Speed

Level 25: +15% Spell Amplification OR +40 Bloodlust Attack Speed

 


OMNIKNIGHT

 • Repel Spell Immunity ລ້າງບໍ່ໄດ້ຄື Black King Bar ແລ້ວ
 • Repel ຫຼຸດເວລາຈາກ 5/6/7/8 ເປັນ 4/5/6/7
 • Repel cooldown ເພີ່ມຈາກ 20/18/16/14 ເປັນ 30/26/22/18
 • Repel ເສກໃສ່ອີກຝ່າຍບໍ່ໄດ້
 • Purification heal ຈາກ 90/180/270/360 ເປັນ 90/160/230/300
 • Purification cooldown ຈາກ 9 to 11/10/9/8
 • Purification ໃຊ້ mana ຫຼຸດລົງ 100/120/140/160 ເປັນ 70/90/110/130

Level 10: +60 Gold/Min OR +15% XP Gain

Level 15: +75 Cast Range OR +8 Strength

Level 20: +100 Damage OR +6 Mana Regen

Level 25: -16% Degen Aura OR +200 Purification Damage/Heal


ORACLE

Level 10: -20s Respawn Time OR +15% XP Gain

Level 15: +200 Health OR +60 Gold/Min

Level 20: +25 Movement Speed OR +20 Intelligence

Level 25: +2s False Promise Duration OR +250 Cast Range

 


OUTWORLD DEVOURER

 • Astral Imprisonment ໄລຍະເສກຫຼຸດລົງ 225/350/475/600 ເປັນ 225/300/375/450

Level 10: +250 Mana OR +10 Movement Speed

Level 15: +5 Armor OR +20 Attack Speed

Level 20: +15 Intelligence OR +250 Health

Level 25: +60s Arcane Orb Intelligence Steal OR +8% Spell Amplification


PHANTOM ASSASSIN

 • Stifling Dagger base damage ຫຼຸດລົງຈາກ 75 ເປັນ 70

Level 10: +150 Health OR +15 Damage

Level 15: 10% Lifesteal OR +15 Movement Speed

Level 20: +35 Attack Speed OR +10 All Stats

Level 25: +25 Agility OR Double Strike Stifling Dagger


PHANTOM LANCER : ເພີ່ມ SCEPTER 

 • Phantom Rush ເພີ່ມ 6/12/18/24 Agility ເມື່ອພຸ່ງໄປຫາສັດຕູ 2 ວິນາທີ
 • Phantom Rush minimum ໄລຍະພຸ່ງຈາກ 300 ເປັນ 250
 • ເພີ່ມ Scepter to Phantom Lancer. Spirit Lance ຊິ່ງຮີໂຣ່ອີກຝ່າຍຫຼາຍສຸດ 5 ຕົວ ໃນໄລຍະ 400 range

Level 10: +150 Health OR +20 Attack Speed

Level 15: +8 All Stats OR 15% Cooldown Reduction

Level 20: +15% Magic Resistance OR 15% Evasion

Level 25: +600 Phantom Rush Range OR +20 Strength


PHOENIX

 • Sun Ray ປ່ຽນຈາກ Pure ເປັນ Magical
 • Sun Ray Max HP damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 1.25/2.5/3.75/5% ເປັນ 1.5/3.25/5.0/6.75%
 • Sun Ray base damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 10/15/20/25 ເປັນ 14/20/26/32
 • Icarus Dive slow ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 25% ເປັນ 28%

Level 10: -20s Respawn Time OR +175 Health

Level 15: +90 Gold/Min OR +12 Strength

Level 20: +10 Armor OR +8% Spell Amplification

Level 25: +2 Supernova Hit Count OR +1s Supernova Stun Duration


PUCK

Level 10: +8 Intelligence OR +150 Health

Level 15: +40 Damage OR +20 Movement Speed

Level 20: +8% Spell Amplification OR +20% Magic Resistance

Level 25: +300 Gold/Min OR +75% Illusory Orb Distance/Speed

 


PUDGE

Level 10: +8 Strength OR +2 Mana Regen

Level 15: +5 Armor OR +15 Movement Speed

Level 20: +150 Gold/Min OR -35s Respawn Time

Level 25: +1.75 Flesh Heap Stack Strength OR +120 Rot Damage


PUGNA

 • Nether Ward mana regen ອີກຝ່າຍຫຼຸດລົງຈາກ 1.5/3/4.5/6 ເປັນ 0.25/0.5/0.75/1%

Level 10: +3 Mana Regen OR +150 Health

Level 15: -25s Respawn Time OR +10 Strength

Level 20: +10 All Stats OR +100 Cast Range

Level 25: +50% Life Drain Heal OR +100 Nether Blast Damage


QUEEN OF PAIN

 • Base attack time ຫຼຸດລົງຈາກ 1.6 ເປັນ 1.5 (ຕີໄວຂື້ນ)

Level 10: +20 Damage OR +5 Strength

Level 15: +12% Cooldown Reduction OR +90 Gold/Min

Level 20: +100 Attack Range OR +200 Health

Level 25: 70% Spell Lifesteal (1/5 for non-heroes) OR +35 Intelligence

 


RAZOR

Level 10: +15 Movement Speed OR +10 Agility

Level 15: +5 Armor OR +150 Cast Range

Level 20: +250 Health OR +30 Attack Speed

Level 25: +175 Attack Range OR +14 Static Link Damage Steal


RIKI : SCEPTER ADDED

 • ເພີ່ມ a Scepter for Riki. ເພີ່ມໄລຍະເວລາໃນການອັລຕິ 4 ວິນາທີ. ແລະ ຫຼົບເຂົ້າໄປໃນຮີໂຣ່ຝ່າຍດຽວກັນໃນໄລຍະ 1000 Cast Range ແລະ ໃຊ້ອັລຕິຈາກໃນຕົວໄດ້

Level 10: +15 Movement Speed OR +150 Health

Level 15: +10 Agility OR +20% XP Gain

Level 20: +250 Cast Range OR +8 All Stats

Level 25: +0.4 Backstab Multiplier OR -4s Smokescreen Cooldown

 


RUBICK

 • Fade Bolt damage ເພີ່ມ 75/150/225/300 ເປັນ 80/160/240/320
 • Fade Bolt ຫຼຸດດາເມຈຈາກຊິ່ງ 4% ເປັນ 8%

Level 10: +60 Gold/Min OR +50 Damage

Level 15: +150 Health OR +15 Intelligence

Level 20: +75 Cast Range OR +8% Spell Amplification

Level 25: 20% Cooldown Reduction OR +400 Telekinesis Land Distance


SAND KING

 • Burrow Strike Scepter upgrade ບໍ່ຕິດ Caustic Finale ຕໍ່ຮ່າງ illusions

Level 10: +200 Mana OR +5 Armor

Level 15: +12% Magic Resistance OR +15 Movement Speed

Level 20: +350 Health OR +120 Gold/Min

Level 25: +4 Epicenter Pulses OR +50 Health Regen

 


SHADOW DEMON

Level 10: +6 Strength OR +10 Movement Speed

Level 15: +75 Cast Range OR +6% Spell Amplification

Level 20: +10% Magic Resistance OR -25s Respawn Time

Level 25: +400 Demonic Purge Damage OR -1s Shadow Poison Cooldown


SHADOW FIEND

 • Shadow Raze ໄລຍະເວລາເສກຫຼຸດລົງຈາກ 0.67 ເປັນ 0.55

Level 10: +15 Movement Speed OR +20 Attack Speed

Level 15: +6% Spell Amplification OR +175 Health

Level 20: 15% Evasion OR +2 Damage Per Soul

Level 25: +150 Attack Range OR -7s Shadow Raze Cooldown

 


SHADOW SHAMAN

 • Mass Serpent Wards ບໍ່ສ້າງດາເມຈເປັນ AOE 175 ແລ້ວ
 • Mass Serpent Wards damage ຍິງແຮງຂື້ນຈາກ 40/60/80 ເປັນ 40/70/100
 • ປ່ຽນ Mass Serpent Wards Scepter.ປ່ຽນເປັນຍິງອອກ 2 ລູກ
 • Scepter Mass Serpent Wards attack range ເພີ່ມຂື້ນເປັນ 225

Level 10: +150 Health OR +15 Movement Speed

Level 15: +100 Cast Range OR +20% XP Gain

Level 20: -30s Respawn Time OR +20% Magic Resistance

Level 25: +1 Serpent Wards Attacks Health OR +3s Shackles Duration


SILENCER

Level 10: +4 Armor OR +7 Intelligence

Level 15: +200 Health OR +60 Gold/Min

Level 20: +30 Attack Speed OR +12% Magic Resistance

Level 25: +200 Attack Range OR +20% Curse Slow

 


SKYWRATH MAGE:SCEPTER REWORKED

 • ປ່ຽນ Skywrath Mage’s Scepter. ທຸກເທື່ອທີ່ເສກສະກິວໃດກໍ່ຕາມຈະມີໂອກາດຊຸ່ມເສກສະກິວອີກຄັ້ງໄປຖືກຮີໂຣ່ອື່ນອີກໃນໄລຍະ 700 AoE

Level 10: +125 Health OR +7 Intelligence

Level 15: +50 Damage OR +60 Gold/Min

Level 20: +20 Movement Speed OR +15% Magic Resistance

Level 25: -4s Ancient Seal Cooldown OR +14 Mana Regen


SLARDAR

Level 10: +6 Health Regen OR +175 Mana

Level 15: +200 Health OR +25 Attack Speed

Level 20: +35 Damage OR +7 Armor

Level 25: +20 Strength OR +10% Bash Chance

 


SLARK : SCEPTER ADDED

 • ເພີ່ມ Scepter to Slark. ຫຼຸດ Cooldown 60 ເປັນ 30 ວິນາທີ ແລະ ສາມາດໃຊ້ Shadow Dance ໃນໄລຍະ 325 AoE ໃຫ້ແກ່ຮີໂຣ່ໃນທີມໄດ້

Level 10: 10% Life Steal OR +15 Damage

Level 15: +15 Agility OR +10 Strength

Level 20: +250 Health OR +25 Attack Speed

Level 25: +3s Pounce Leash OR +12 All Stats


SNIPER : SCEPTER ADDED

 • ເພີ່ມ Scepter to Sniper. Assassinate ເລງເປົ້າລົງພື້ນ 400 AoE. ແລະເລງເປົ້າໝາຍເທິງພື້ນທີ່, ຍິງຕິດ 2.8x critical strike ແລະຕິດ headshot (ມີຜົນສະເພາະຮີໂຣ່ ແລະ ຮ່າງ illusion)

Level 10: +4 Mana Regen OR +15 Attack Speed

Level 15: +20 Shrapnel DPS OR +200 Health

Level 20: +8 Armor OR 25% Cooldown Reduction

Level 25: +100 Attack Range OR +4 Shrapnel Charges

 


SPECTRE

Level 10: +20 Damage OR +5 Armor

Level 15: +6 All Stats OR +15 Movement Speed

Level 20: +25 Attack Speed OR +12 Strength

Level 25: -10s Spectral Dagger Cooldown OR 400 Health


SPIRIT BREAKER

Level 10: +5 All Stats OR +15 Movement Speed

Level 15: +20 Damage OR +5 Armor

Level 20: +120 Gold/Min OR -40s Respawn Time

Level 25: +17% Greater Bash Chance OR +500 Charge Speed

 


STORM SPIRIT

Level 10: +20 Damage OR +3 Mana Regen

Level 15: +175 Health OR +10 Intelligence

Level 20: +40 Attack Speed OR +7 Armor

Level 25: +0.75s Electric Vortex OR +10% Spell Amplification


SVEN

Level 10: +6 Strength OR +200 Mana

Level 15: +15 Movement Speed OR +6 All Stats

Level 20: +30 Attack Speed OR 15% Evasion

Level 25: +65 Damage OR -5s Stormbolt Cooldown


TECHIES : HERO REWORKED

 • Land Mines ປ່ຽນເປັນ Proximity Mines
 • Proximity Mines ເບິ່ງບໍ່ເຫັນໃນ True Sight, ແຕ່ຈະເບິ່ງເຫັນເມື່ອມີຢູນິດເຂົ້າໃກ້ໃນໄລຍະ 400 AoE
 • Proximity Mines ຈະລະເບີດໄດ້ເມື່ອຢູ່ໃນໄລຍະ AoE ເປັນ 1.6 ວິນາທີ (ຫາກເດີນອອກຈາກໄລຍະກໍ່ຈະບໍ່ລະເບີດ)
 • Proximity Mines ໃຊ້ເວລາ 1.75 ວິນາທີ ເພື່ອໃຫ້ລະເບີດເຮັດວຽກ ແບະ ຕິດ invisible
 • Proximity Mines ບໍ່ສາມາດ auto-attacked ໄດ້
 • Proximity Mines damage ເປັນ Magical.
 • Proximity Mines cooldown ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 9/8/7/5ເປັນ 12
 • Proximity Mines damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 150/190/225/260 ເປັນ 225/400/575/750
 • Proximity Mines ໃຊ້ mana 110/130/150/170
 • Proximity Mines damage ຮອບໆ AoE ຈະເທົ່າກັນທັງໝົດ
 • Proximity Mines ວາງຊ້ອນກັນໃນໄລຍະ 400 AoE ບໍ່ໄດ້
 • Proximity Mines ມີ 1 HP
 • Proximity Mines ສ້າງ damage 25% ຕໍ່ສິ່ງກໍ່ສ້າງ
 • Proximity Mines ໃຫ້ bounty 10/14 gold/XP ເປັນ 30/0
 • Proximity Mines ດາເມຈອີງຕາມເລເວລປັດຈຸບັນ
 • Proximity Mines ຕ້ອງຄຼິກຕີເທົ່ານັ້ນ ຈື່ງຈະທຳລາຍລະເບີດໄດ້
 • Quell ບໍ່ສາມາດທຳລາຍ Proximity mines ໄດ້(ລວມຮອດ Quelling Blade, Iron Talon, Battle Fury).
 • ປ່ຽນ Suicide Squad Attack ເປັນ Blast Off
 • Blast Off ມີໄລຍະ 400 AoE ແລະເສກໄດ້ 1000 cast range ກະໂດດໄປຫາອີກຝ່າຍ
 • Blast Off ສ້າງດາເມຈ 300/400/500/600 ເປັນ Magical damage ແລະໃບ້ອີກຝ່າຍເປັນເວລາ 4/5/6/7 ວິນາທີ
 • Blast Off ຫຼຸດເລືອດ 50% ຂອງ Max HP ເມື່ອຮອດເປົ້າໝາຍ
 • Blast Off ມີ cooldown 35 ວິນາທີ
 • Blast Off ມີໄລຍະເວລາເສກ 1 ວິນາທີ
 • Stasis Trap ຕິດສະຖານະ roots ແທນ Stun
 • Stasis Trap ບໍ່ມີດີເລ 1.5 ວິນາທີແລ້ວ
 • Stasis Trap ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກຂອງລະເບີດເພີ່ມຂື້ນຈາກ 1.5 ເປັນ 2 ວິນາທີ
 • Stasis Trap ໄລຍະໃນການເຮັດການຈາກ 450 ເປັນ 400
 • Stasis Trap ໄລຍະ effect ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 450 ເປັນ 600
 • Stasis Trap ຕິດສະຖານະ root ດົນ 2/3/4/5 ວິນາທີ
 • Stasis Trap ບໍ່ຫາຍໄປ
 • Stasis Trap ບໍ່ໃຫ້ vision, ແຕ່ໃຫ້ vision ຕອນລະເບີດເຮັດວຽກ

 

 • Remote Mines ໃຊ້ 0.25 ວິນາທີໃນການກົດລະເບີດ
 • Remote Mines ເສກໄວຂື້ນຈາກ 1.5 ເປັນ 1.0

Level 10: +20 Movement Speed OR +2 Mana Regen

Level 15: +25% XP Gain OR +200 Cast Range

Level 20: +120 Gold/Min OR -60s Respawn Time

Level 25: +400 Blast Off Damage OR 25% Cooldown Reduction


TEMPLAR ASSASSIN

 • ຮ່າງ illusions ໄດ້ຮັບຜົນຂອງ Psi Blades ແລ້ວ

Level 10: +25 Attack Speed OR +15 Movement Speed

Level 15: +6 All Stats OR 12% Evasion

Level 20: +250 Health OR +40 Damage

Level 25: +3 Refraction Instances OR -30s Respawn Time

 


TERRORBLADE

Level 10: +6 Health Regen OR +15 Attack Speed

Level 15: +25 Damage OR +175 Health

Level 20: +15 Agility OR +15 Movement Speed

Level 25: +15 All Stats OR -30s Sunder Cooldown


TIDEHUNTER

 • Gush ປ່ຽນເປັນ projectile speed ຫຼຸດລົງຈາກ 4000 ເປັນ 2500

Level 10: +50 Damage OR +150 Health

Level 15: +7 Armor OR +30% XP Gain

Level 20: +6 Mana Regen OR +15 Strength

Level 25: -5 Gush Armor OR 20% Cooldown Reduction

 


TIMBERSAW

Level 10: +150 Health OR +10% XP Gain

Level 15: +14 Health Regen OR +15 Intelligence

Level 20: +5% Spell Amplification OR +125 Cast Range

Level 25: +6% Whirling Death Attribute Reduction OR +20 Strength


TINKER

Level 10: +8 Intelligence OR +5 Armor

Level 15: +200 Health OR 4% Spell Amplification

Level 20: +75 Cast Range OR 15% Magic Resistance

Level 25: 20% Spell Lifesteal (1/5 for non-heroes) OR +100 Laser Damage

 


TINY

 • Craggy Exterior Armor ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 2/3/4/5 ເປັນ 3/4/5/6
 • Craggy Exterior ມີຜົນຕໍ່ melee heroes
 • Craggy Exterior damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 25/35/45/55 ເປັນ 40/50/60/70
 • Craggy Exterior ເພີ່ມໂອກາດຈາກ 10/15/20/25% ເປັນ 25%
 • Craggy Exterior stun ຈາກ 1/1.25/1.5/1.75 ເປັນ 0.5/1.0/1.5/2

Level 10: +6 Strength OR +10 Intelligence

Level 15: +45 Damage OR +15 Movement Speed

Level 20: +25 Attack Speed OR +14 Mana Regen

Level 25: 20% Cooldown Reduction OR +200 Avalanche Damage


TREANT PROTECTOR:HERO REWORKED

 • ປ່ຽນ Nature’s Guise – ເມື່ອຢູ່ໃກ້ຕົ້ນໄມ້ໃນໄລຍະ 265 range ເປັນເວລາ 6/5/4/3 ວິນາທີ ຈະໄດ້ຮັບສະຖານະ invisibility ແລະ ໄດ້ຮັບໂບນັດ movement speed 16/22/28/34%  ເມື່ອໂຈມຕີຈະອອກຈາກສະຖານະ invisibility ແລະ ຈະຕີຕິດ bash ເປັນເວລາ 1/1.4/1.8/2.2 ວິນາທີ ຈະຢຸດສະຖານະ invisibility ເມື່ອອອກຈາກໄລຍະຕົ້ນໄມ້ໃນເວລາ 0.75  ວິນາທີ ການໂຈມຕີຈະບໍ່ miss ແລະ ເສກສະກິວໄດ້ເມື່ອຢູ່ໃນສະຖານະ invisibility

Level 10: +30 Attack Speed OR +2 Mana Regen

Level 15: +90 Gold/Min OR +25 Movement Speed

Level 20: 15% Cooldown Reduction OR +65 Damage

Level 25: +5 Living Armor Block Instances OR +20% 2s Bash

 


TROLL WARLORD

Level 10: +6 Strength OR 10 Agility

Level 15: +15 Movement Speed OR +6 Armor

Level 20: +300 Health OR +40 Damage

Level 25: -7s Whirling Axes Cooldown OR +20% Magic Resistance


TUSK

 • Walrus Kick range ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 900 ເປັນ 1400
 • Walrus Punch attack range ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 128 ເປັນ 150
 • Walrus Kick attack range ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 128 ເປັນ 150
 • ແກ້  cooldown Walrus Punch ຈາກ 36/24/12 ເປັນ 20/16/12

Level 10: +20% XP Gain OR +30 Damage

Level 15: +15 Strength OR +90 Gold/Min

Level 20: +6 Armor OR +10% Magic Resistance

Level 25: +500 Health OR +150% Walrus Punch Crit


UNDERLORD : ADDED TO CAPTAINS MODE

 • ເພີ່ມເຂົ້າ Captains Mode
 • Pit of Malice ບໍ່ທະລຸ Spell Immunity.
 • Pit of Malice ບໍ່ຂັດວາຟ
 • Pit of Malice ບໍ່ມີ Damage
 • Pit of Malice ຕິດສະຖານະ root ຈາກ 1/1.5/2/2.5 ເປັນ 0.9/1.2/1.5/1.8 ວິນາທີ
 • Pit of Malice ສົ່ງຜົນຕໍ່ຢູນິດທຸກໆ 3.5 ວິນາທີ
 • Pit of Malice ໄລຍະເວລາເພີ່ມຂື້ນຈາກ 7 ເປັນ 12
 • Pit of Malice ໄລຍະເວລາເພີ່ມຂື້ນຈາກ 275 ເປັນ 375
 • Pit of Malice ໄລຍະເວລາຫຼຸດລົງຈາກ 0.6 ເປັນ 0.45
 • Pit of Malice cooldown ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 21/18/15/12 ເປັນ 30/26/22/18
 • Dark Rift ລັດສະໝີເພີ່ມຂື້ນຈາກ 450 ເປັນ 600
 • Dark Rift delay ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 5/4/3 ເປັນ 6/5/4

Level 10: +4 Armor OR +2 Mana Regen

Level 15: +200 Health OR +8% Spell Amplification

Level 20: +50 Attack Speed OR +100 Cast Range

Level 25: +0.4s Pit of Malice Root OR +50 Health Regen


UNDYING

 • Flesh Golem Heal ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 6% ຕໍ່ຮີໂຣ່ເປັນ 10%

Level 10: -30s Respawn Time OR +90 Gold/Min

Level 15: +30% XP Gain OR +300 Health

Level 20: +10 All Stats OR +20 Movement Speed

Level 25: +40 Tombstone Zombie Damage OR +12 Armor

 


URSA

Level 10: +25 Damage OR +8% Magic Resistance

Level 15: +5 Armor OR +20 Attack Speed

Level 20: +15 Movement Speed OR +250 Health

Level 25: +10 Fury Swipes Damage OR +14 All Stats


VENGEFUL SPIRIT

 • Wave of Terror ປ່ຽນຈາກ Pure ເປັນ Magic
 • Wave of Terror damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 30/50/70/90 ເປັນ 45/70/95/120

Level 10: +8% Magic Resistance OR +25 Attack Speed

Level 15: +100 Magic Missile Damage OR +8 All Stats

Level 20: +50 Damage OR +20 Movement Speed

Level 25: +20% Vengeance Aura Damage OR Magic Missile Pierces Spell Immunity

 


VENOMANCER

Level 10: +20% XP Gain OR +20 Movement Speed

Level 15: +175 Health OR +150 Cast Range

Level 20: +15% Magic Resistance OR +75 Damage

Level 25: 3x Plague Ward HP/Damage OR -60s Respawn Time


VIPER

 • Nether Toxin base damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 2.5/5/7.5/10 ເປັນ 3/6/9/12 (Maximum damage ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 40/80/120/160 ເປັນ 48/96/144/192)

Level 10: +15 Damage OR +125 Health

Level 15: +7 Strength OR +14 Agility

Level 20: +7 Armor OR +75 Attack Range

Level 25: Poison Attack Affects Buildings OR +80 Viper Strike DPS


VISAGE

 • Gravekeeper’s Cloak ຮັບດາເມຈດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນຈາກ 15 ເປັນ 50
 • Gravekeeper’s Cloak ປ່ຽນເປັນ 8/12/16/20% ໃນການບຼັອກດາເມຈໃນແຕ່ລະຊັ້ນ
 • Gravekeeper’s Cloak ການສ້າງເກາະຂື້ນໃໝ່ຈາກ 3 ເປັນ 6/5/4/3 ວິນາທີ
 • Gravekeeper’s Cloak ຈະມີຜົນຕໍ່ Familiars ໃນໄລຍະ 900 range ຈາກຕົວຮີໂຣ່(ອ້າງອີງຈາກຕົວຫຼັກ)
 • Summon Familiars cooldown ลดลงจาก 180/160/140 เป็น 160/145/130
 • Familiars ມີເລືອດ 500/750/1000 HP (ແທນທີຕີ 3 ເທື່ອ)
 • Familiars ມີອັດຕາການຟື້ນຟູເລືອດແບບປົກກະຕິແລ້ວ
 • Familiars ຂະນະ Stone Form ຈະບໍ່ຣີດາເມຈແລ້ວ
 • Familiars ໄລຍະເວລາໃນການ recharge attack ຈາກ 15 ເປັນ 2 ວິນາທີ
 • Familiars ບໍ່ເປັນ Spell Immune ແລ້ວ (ຖືກເວດ)
 • Familiars ມີເກາະຕ້ານທານເວດ 35%
 • Familiars movement speed ຈາກ 380/390/400 ເປັນ 430
 • Familiars damage ຕໍ່ charge ຈາກ 8/14/22 ເປັນ 8/16/24
 • Stone Form ໄລຍະເວລາຈາກ 8 ເປັນ 6 ວິນາທີ
 • Stone Form cooldown ຫຼຸດລົງຈາກ 20 ເປັນ 14

Level 10: +60 Gold/Min OR +15% XP Gain

Level 15: +50 Damage OR +100 Cast Range

Level 20: +250 Health OR -30s Respawn Time

Level 25: +20% Spell Amplification OR +120 Familiars Movement Speed


WARLOCK

 • Fatal Bonds ໃຊ້ mana ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 120 ເປັນ 140
 • Fixed Fatal Bonds ບໍ່ໄດ້ຮັບດາເມດເມື່ອ dispell ໄປແລ້ວ

Level 10: +6 All Stats OR +15% XP Gain

Level 15: +125 Cast Range OR +20 Movement Speed

Level 20: +350 Health OR -30s Respawn Time

Level 25: Spell Immunity for Chaotic Offering Golems OR +15 Chaotic Offering Golems Armor


WEAVER

 • Agility gain ຈາກ 2.5 ເປັນ 2.8

Level 10: +6 Strength OR +30 Shukuchi Damage

Level 15: +25 Damage OR +7 All Stats

Level 20: +200 Health OR +15 Agility

Level 25: +200 Shukuchi Movement Speed OR +20% Magic Resistance

WINDRANGER

 • Powershot damage ຫຼຸດລົງເມື່ອຜ່ານຢູນິດຖັດໄປຈາກ 10% ເປັນ 20%
 • Powershot damage ຈາກ 120/200/280/360 ເປັນ 120/220/320/420

Level 10: +15 Damage OR +4 Mana Regen

Level 15: +150 Health OR +13 Intelligence

Level 20: +12% Spell Amplification OR +12% Magic Resistance

Level 25: +100 Attack Range OR -5s Powershot Cooldown


WINTER WYVERN

Level 10: +8 Intelligence OR +5 Strength

Level 15: +15 Movement Speed OR +40 Damage

Level 20: +120 Gold/Min OR -35s Respawn Time

Level 25: -3s Splinter Blast Cooldown OR +15% Arctic Burn Slow


WITCH DOCTOR

 • Maledict DPS ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 5/10/15/20 ເປັນ 7/14/21/28

Level 10: +200 Health OR +20% XP Gain

Level 15: +75 Damage OR -35s Respawn Time

Level 20: +8 Armor OR +15% Magic Resistance

Level 25: +150 Death Ward Attack Range OR +20 Voodoo Restoration Heal

WRAITH KING

 • Reincarnation cooldown ຫຼຸດລົງຈາກ 260/160/60 ເປັນ 240/140/40

Level 10: +15 Damage OR +8 Intelligence

Level 15: +15 Movement Speed OR +200 Health

Level 20: +40 Attack Speed OR +20 Strength

Level 25: No Reincarnation mana cost OR +20% Vampiric Aura Lifesteal


ZEUS : SCEPTER REWORKED

 • ປ່ຽນ Zeus Scepter. ສ້າງ storm cloud ເທິງພື້ນທີ່ຂື້ນມາ storm cloud ຈະໃຊ້ Lightning Bolt ອັດຕະໂນມັດເມື່ອມີຮີໂຣ່ອີກຝ່າຍເຂົ້າມາໃກ້ໃນໄລຍະ 500 AoE ທຸກໆ 2.5 ວິນາທີ Clouds ຢູ່ດົນ 50 ວິນາທີ Cooldown : 50 ວິນາທີ , ໃຊ້ Mana 275. ຕ້ອງຕີ 8 ເທື່ອຈາກຮີໂຣ່ຕີໄກ 4 ເທື່ອຈາກຮີໂຣ່ຕີໃກ້ ແລະ 16 ເທື່ອຈາກຢູນິດອື່ນໆ ແລະ ໃຫ້ 100 gold ເມືື່ອທຳລາຍ ສາມາດສ້າງ storm cloud ໄດ້ທຸກທີ່

Level 10: +2 Mana Regen OR 150 Health

Level 15: +5 Armor OR 10% Magic Resistance

Level 20: +30 Movement Speed OR -35 Respawn Time

Level 25: +1.5% Static Field Damage OR +200 Cast Range

ALSO IN THIS UPDATE

ໃນສ່ວນສຸດທ້າຍກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງເດັ່ນນອກຈາກການ Remodels Hero ທັງໝົດ 3 ໂຕນຳກັນນັ້ນຄື Enigma, Viper ແລະ Slardar ຊຶ່ງເບິ່ງຄືວ່າຈະໄປຫຼີ້ນກ້າມກັນມາໝົດເລີຍ ແຖມຍັງປ່ຽນດ້ານໜ້າອິນເຕີເຟສນຳອີກ ນອກນັ້ນແລ້ວກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຫຍັງນອກຈາກ Moment ຂອງຮີໂຣ່ເຊັ່ນ ຕອນຢູ່ກັບຫຍ້າ ຫຼື ຕົ້ນໄມ້

ຂໍຂອບໃຈຄຼິບຈາກ hOlyhexOr DotaCinema

ຂໍຂອບໃຈພາບ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກ dota2

Reference: tgpl.in.th

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here