WordPress ປ່ອຍເວີຊັ່ນ 5.3 ໂດຍມີຊື່ວ່າ Kirk ໂດຍເປັນການຕັ້ງຊື່ຕາມນັກດົນຕີ Rahsaan Roland Kirk ແລະ ມີການອັບເດດໃໝ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ປັບປຸງ Block Editor (Gutenberg) ຫຼາຍຈຸດເຊັ່ນ ປັບຂະໜາດພາບມາດຕະຖານໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ, ຮອງຮັບການເລື່ອນໄປຕາມປຸ່ມຕ່າງໆດ້ວຍຄີບອດຢ່າງດຽວ
  • ປັບໜ້າຕາຂອງໜ້າ Admin ທີ່ເປັນລະບົບຫຼັງບ້ານໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບແບບຂອງ Block Editor ຫຼາຍຂື້ນ
  • ຕີມໃໝ່ Twenty Twenty ເພື່ອຕ້ອນຮັບປີ 2020
  • ເພີ່ມຄຸນສົມບັດ rotate (ໝູນ) ຮູບພາບອັດຕະໂນມັດຕາມ metadata ຂອງຮູບ
  • ເພີ່ມການຢືນຢັນອີເມລຂອງແອັດມິນ ເພື່ອໃຊ້ໃນການກູ້ລະບົບຫາກມີບັນຫາ
  • ຮອງຮັບ PHP 7.4 ເຕັມຮູບແບບ (PHP 7.4 ຕອນນີ້ມີສະຖານະເປັນ RC5 ໜ້າຈະອອກໃນເດືອນທັນວາ)


ທີ່ມາ WordPress, blognone

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here