ກ່ອນໜ້ານີ້ທາງ Microsoft ໄດ້ເປີດໂຕ Windows Terminal ເວີຊັ່ນໃໝ່ທີ່ງານ Build 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງຕອນນີ້ກໍ່ໄດ້ມີການເປີດໃຫ້ດາວໂຫຼດມາທົດລອງໃຊ້ກັນໄດ້ແລ້ວ ເຊີ່ງຈະເປັນເວີຊັ່ນ Preview.

ສິິ່ງທີ່ມາພ້ອມກັບ Windows Terminal ຕົວໃໝ່ນີ້ໄດ້ແກ່

  • ເປີດຫຼາຍໆແທັບໄດ້ (Multiple Taps)
  • ຮອງຮັບລະບົບຕີມ (Theme) ເຊັ່ນດຽວກັບ VS Code, ໃສ່ຮູບພາບພື້ນຫຼັງໄດ້
  • ຮອງຮັບສ່ວນຂະຫຍາຍ (extension)
  • ຮອງຮັບ UTF-8 ແລະ Emoji
  • ເອນຈິນສະແດງຜົນຂໍ້ຄວາມຈະໃຊ້ຈີພີຢູໃນການຊ່ວຍເຣນເດີ

ໝາຍເຫດ: Windows Terminal ໃນທີ່ນີ້ເປັນຕົວແອັບທີ່ຈຳລອງໜ້າຈໍເທີມີນໍ ໂດຍສາມາດເລືອກ shell ໄດ້ຫຼາຍແບບ ເຊັ່ນ Command Prompt (ຄຳສັ່ງແບບ DOS), PowerShell ຫຼື ວ່າຈະເປັນ Linux WSL ທີ່ເປັນໂຄງການແບບເປີດເຊິ່ງສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ທີ່ GitHub

ໃຜສົນໃຈກໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໂຫຼດໄດ້ທີ່ Microsoft Store ແລະ ຈະຕ້ອງເປັນ Windows 10 v1903 ຂື້ນໄປເທົ່ານັ້ນເຖິງຈະໃຊ້ໄດ້


ທີ່ມາ MSpoweruser

ອ້າງອີງ blognone

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here