ວາລະສານ Annals of Oncology ສະບັບຫຼ້າສຸດເປີດເຜີຍລາຍງານຜົນວິໄຈໃໝ່ລະບຸວ່າ ປັນຍາປະດິດ (AI) ມີຄວາມສາມາດໃນການວິນິດໄສໂລກມະເຮັງຜິວໜັງໄດ້ແມ່ນຍຳກວ່າແພດຜິວໜັງສະເພາະທາງແລ້ວ, ໂດຍລາຍງານລະບຸວ່າ AI ດັ່ງກ່າວທີ່ຊື່ວ່າ CNN ສາມາດແຍກແຍະເນື້ອງອກທີ່ເປັນມະເຮັງ ແລະ ເນື້ອງອກແບບທຳມະດາໄດ້ແມ່ນຍຳເຖິງ 95% ເມື່ອທຽບກັບແພດຜິວໜັງທີ່ວວິນິດໄສໄດ້ 86.6% ຈາກການທົດສອບໃຫ້ແຍກແຍະຮູບເນື້ອງອກ 100,000 ຮູບ.

ການທົດສອບດັ່ງກ່າວເປັນການທົດສອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລະບົບ AI ກັບແພດຜິວໜັງສະເພາະທາງທັງໝົດ 58 ຄົນຈາກ 17 ປະເທດ ເຊິ່ງໃນ 58 ຄົນນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຜິວໜັງ ເຊິ່ງມີປະສົບການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 5 ປິ, 19% ເປັນແພດຜິວໜັງ ອາຍຸວຽກລະຫວ່າງ 2-5 ປີ ແລະ ແພດຜິວໜັງອາຍຸການເຮັດວຽກນ້ອຍກວ່າ 2 ປີ ມີອີກ 29% ໂດຍລາຍງານຈາກ Holger Haenssle ຫົວໜ້າທີມວິໄຈຈາກ University of Heidelberg ລະບຸວ່າ CNN ນັ້ນມີຄວາມຜິດຜາດໃນການວິເຄາະຮູບເນື້ອງອກພຽງນ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງເມື່ອການວິນິດໄສມີເປີເຊັນຜິດຜາດນ້ອຍ ກໍ່ຈະຫຼຸດການຜ່າຕັດທີ່ບໍ່ຈຳເປັນໃນຜູ້ປ່ວຍມະເຮັງແຕ່ລະເຄສຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນກັນ.

ການມາຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການວິນິດໄສມະເຮັງຜິວໜັງເຮັດໄດ້ໄວວາແມ່ນຍຳຫຼາຍຂື້ນ ໂດຍສະເພາະເນື້ອງອກຜິດປົກກະຕິໃນໄລຍະທຳອິດ ທີ່ຍັງບໍ່ສະແດງອາການໃຫ້ເຫັນ ເຊິ່ງໃນປັດຈະບັນມີຜູ້ປ່ວຍທີ່ຫາກໍ່ເປັນມະເຮັງຜິວໜັງຢູ່ປະມານ 232,000 ລາຍ ແລະ ເສຍຊີວິດດ້ວຍໂລກນີ້ໄປແລ້ວ 55,500 ໃນແຕ່ລະປີ.


ທີ່ມາ / ອ້າງອີງ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here