ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ໃຊ້ວິນໂດ 10 ຢູ່ນັ້ນຊ່ວງອາທິດນີ້ກຽມເປີດເຄື່ອງຖ້າໄວ້ເພາະທາງ Microsoft ໄດ້ມີການປະກາດອອກມາຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວວ່າຈະເລີ່ມປ່ອຍ Windows 10 April 2018 Update ອອກມາໃນຊ່ວງອາທິດນີ້ ເຊິ່ງໃນການອັບເດດເທື່ອນີ້ມີການອັບເດດຄຸນສົມບັດການໃຊ້ງານຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ.

ຄຸນສົມບັດຫຼັກໆທີ່ຈະມີມາໃນ Windows 10 April 2018 Update ນີ້ ຈະປະກອບໄດ້ດ້ວຍ:

  • Timeline ທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດຍ້ອນກັບໄປເບິ່ງສື່ຕ່າງໆທີ່ເປີດເອົາໄວ້ຍ້ອນຫຼັງໄດ້ດົນເຖິງ 30 ມື້ ເຊິ່ງທີ່ເດັດທີ່ສຸດຂອງຄຸນສົມບັດນີ້ຄື ທ່່ານສາມາດເບິ່ງສື່ຍ້ອນຫຼັງຈາກອຸປະກອນແພຼດຟອມອື່ນໆ ເຊັ່ນ iOS, Android ແລະ Windows 10 ທີ່ທ່ານໄດ້ທຳການລົງແອັບພຼີເຄຊັ່ນຂອງທາງ Microsoft ເອົາໄວ້ໄດ້
  • ມີລະບົບຊ່ວຍເຫຼືອໃນການບຼັອກສິ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ email, updates ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນອື່ນໆ (ເຊັ່ນ ການເຕືອນຈາກ Social online) ບໍ່ໃຫ້ມີການແຈ້ງເຕືອນຜ່ານ Notifications Bar
  • Microsoft Edge ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃໝ່ໂດຍເພີ່ມຄຸນສົມບັດການໃຊ້ງານເຕັມໜ້າຈໍທີ່ຖືກປັບປຸງຂື້ນມາເພື່ອໃຫ້ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄດ້ສະບາຍຕາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ລວມທັງຍັງມີເຄື່ອງມືກວດສອບໄວຍະກອນ, clutter-free printing ແລະ autofill ສຳລັບຳຟອມການຈ່າຍເງິນອອນໄລນ໌ໂດຍສະເພາະ
  • ປັບປຸງຄຸນສົມບັດ Dictation

ອ້າງອີງທີ່ມາ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here