ກັບຂໍ້ກຳໜົດຂອງໂຄງການທາງຝັ່ງ NVIDIA ທີ່ບອກເອົາໄວ້ວ່າຜູ້ຜະລິດນັ້ນຈະຕ້ອງໃຊ້ແບຣນກຣາຟິກກາດສຳລັບການຫຼິ້ນເກມສະເພາະກັບກຣາຟິກຊິບຂອງທາງ NVIDIA ໂດຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ້ຫຼິ້າສຸດນັ້ນຜູ້ຜະລິດກຣາຟິກກາດເພື່ອການຫຼິ້ນເກມທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດຢ່າງຍາວນານຢ່າງ ASUS ຈິ່ງໄດ້ທຳການແຍກສາຍພັນສຳລັບກຣາຟິກກາດທີ່ໃຊ້ຊິບຂອງທາງ AMD ອອກມາໂດຍສະເພາະໃນຊື່ຊີຣີ່ວ່າ “AREZ”.

ສຳລັບແບຣນ “AREZ” ໃໝ່ນີ້ນັ້ນຈະຖືກແບ່ງອອກເປັນ 4 ແບຣນຍ່ອຍນຳກັນຄື Expedition, Phoenix, Dual ແລະ Strix ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນນີ້ເລີ່ມທີ່ຈະມີຂໍ້ມູນການວາງຈຳໜ່າຍເທິງໜ້າເວັບຂອງທາງ ASUS ແລ້ວ ເຊັ່ນ ລຸ່ນ AREZ-STRIX-RXVEGA64-O8G-GAMING ເຊິ່ງເປັນລຸ່ນທຳອິດທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນມາໃຊ້ແບຣນ “AREZ” ນີ້.

ແທ້ຈິງແລ້ວ ຫາກຈະວ່າໄປ ໂຄງການ GPP ຂອງທາງ NVIDIA ນັ້ນກໍ່ມີຂໍ້ດີຢູ່ທີ່ແບຣນລະຫວ່າງກຣາຟິກຊິບຈະຖືກແບ່ງອອກຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ກໍ່ນັ້ນແຫຼະ ຕັ້ງແຕ່ນີ້ໄປແບຣນ ROG ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ເປັນແບຣນສຳລັບການຫຼິ້ນເກມເຊິ່ງມີມາແຕ່ປີ 2006 ນັ້ນຄົງຈະບໍ່ມີການໃຊ້ງານກຣາຟິກຊິບຂອງຝັ່ງ AMD ອີກຕໍ່ໄປ (ຫາກບໍ່ມີການຟ້ອງຮ້ອງໃດໆ ເກີດຂື້ນໃນອະນາຄົດ).


ອ້າງອີງ notebookspec

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here