ໃນທີ່ສຸດທາງ AMD ເອງກໍ່ອອກມາເຮັດກັນແລ້ວເນາະ ກ່ຽວກັບກະແສໃນການຕໍ່ຕ້ານໂຄງການ GeForce Partner Program ຂອງທາງ NVIDIA ທີ່ໃນຕອນນີີ້ຖືກດ່າກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນເວັບບອດຊື່ດັງຕ່າງໆ ໂດຍງານນີ້ທາງ AMD ເອົາໃຈນັດຫຼິ້ນເກມໂດຍສະເພາະດ້ວຍການປະກາດໃນທິດທາງແບບກົງກັນຂ້າມກັບຝັ່ງ NVIDIA ແບບສຸດໆ ນັ້ນກໍ່ຄືທາງ AMD ນັ້ນຈະປ່ອຍອິດສະຫຼະໃຫ້ຜູ້ຜະລິດເຕັມທີ່ເພື່ອທີ່ວ່າທາງຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ມີຕົວເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການບັງຄັບໃດໆຄືກັບອີກຝັ່ງ.

ສຳລັບໂຄງການນີ້ທາງ AMD ໄດ້ນຳສະເໜີມາໃນຊື່ ‘Radeon RX Graphics: A Gamer’s Choice’ ໃຫ້ຄູ່ຄ້າໃນແບບ add-in board (AIB), OEMs ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ມີອິດສິະຫຼະໃນການເລືອກໃຊ້ຊິບກຣາຟິກຂອງທາງ AMD ໂດຍສະເພາະ. ໃນສ່ວນຂອງຜູ້ຜະລິດນັ້ນທາງ AMD ໃຊ້ຄຳວ່າ “ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ” ແທນທີ່ຄຳວ່າ “ຈຳເປັນຕ້ອງ” ຄືກັບອີກຝັ່ງໜຶ່ງ ໂດຍທາງ AMD ເອງໄດ້ນຳສະເໜີຂໍ້ດີຂອງໂຄງການນີ້ໄວ້ 4 ຂໍ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  • ການຮ່ວມກັນເພື່ອເປີດນະວັດຕະກຳໃໝ່ໆ
  • ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃນຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ແທ້ຈີງຜ່ານມາດຕະຖານອຸດສາຫະກຳ
  • ເປັນພັນທະມິດທີ່ແທ້ຈິງດ້ວຍຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີທີ່ແທ້ຈິງ
  • ການຂະຫຍາຍລະບົບນິເວດຂອງເກມ PC

ຍັງບໍ່ພໍພຽງເທົ່ານັ້ນ ທາງ AMD ຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍນຳວ່າການຮ່ວມກັນຂອງຜູ້ຜະລິດກັບທາງ AMD ສຳລັບຜູ້ຜະລິດທີ່ເຂົ້າສູ່ໂຄງການນີ້ນັ້ນຈະບໍ່ມີການດັນພາລະຄ່າພາສີໃຫ້ກັບທາງຜູ້ບໍລິໂພກລວມໄປເຖິງຈະຍັງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນອີກນຳ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໃນຈຸດນີ້ນັ້ນໂຄງການ ‘Radeon RX Graphics: A Gamer’s Choice’ ຂອງທາງ AMD ມີຂໍ້ແຕກຕ່າງຫຼາຍໃນທາງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຄືກັບອີກຝັ່ງໜຶ່ງເຊິ່ງມີເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນຄ່ອນຂ້າງຈະຊັດເຈນເລີຍວ່າມີການຕໍ່ຕ້ານການແຂ່ງຂັນ.

ໃນຈຸດນີ້ຫາກທາງ AMD ສາມາດເຮັດໄດ້ແບບທີ່ເວົ້າເອົາໄວ້ແທ້ນັ້ນ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນກຣາຟິກກາດຂອງທາງ AMD ນັ້ນມີຕົວເລືອກໃນຕະຫຼາດທີ່ຫຼາຍຂື້ນໂດຍທີ່ຜູ້ບໍລິໂພກກໍ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນດີໃນການທີ່ຈະໄດ້ເລືອກຜະລິດຕະພັນນຕາມຄວາມແຮງ ແລະ ງົບປະມານທີ່ຕ້ອງການ. ທາງຝັ່ງຜູ້ຜະລິດນັ້ນກໍ່ສາມາດທີ່ຈະສ້າງສັນຕົວກາດທີ່ໃຊ້ຊິບກຣາຟິກຂອງທາງຝັ່ງ AMD ອອກມາໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ແລະ ສາມາດຕັ້ງລາຄາໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການກັບກຣາຟິກກາດຂອງຕົວເອງໂດຍທີ່ທາງ AMD ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານນະວັດຕະກຳຕ່າງໆນຳກັນນັ້ນເອງ.

ໝາຍເຫດ – ໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໂຄງການ ‘Radeon RX Graphics: A Gamer’s Choice’ ໃນຄັ້ງນີ້ ທາງ AMD ບໍ່ໄດ້ກ່າວຮອດທາງ NVIDIA ເລີຍຈັກນ້ອຍ ແຕ່ເຮົາກໍ່ສາມາດເອົາມາປຽບທຽບໄດ້ ເພາະໃນຕະຫຼາດກຣາຟິກກາດສຳລັບການຫຼິ້ນເກມກໍ່ມີພຽງແຕ່ມາຈາກສອງຜູ້ຜະລິດໃຫຍ່ທີ່ອອກວາງຈຳໜ່າຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ເລືອກຊື້ກັນ.


ອ້າງອີງ notebookspec

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here