Pixelbook ແລັບທັອບໄຮເອນຈາກ Google ອາດຈະບໍ່ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈກັນໃນຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປເທົ່າໃດ ເພາະຈະມາພ້ອມກັບລະບົບປະຕິບັດການ Chrome OS ທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ມີໂປຣແກຣມໃຫ້ເລືອກຕິດຕັ້ງນ້ອຍກວ່າ Windows ແລະ Mac OS.

ແຕ່ຫຼ້າສຸດມີຄົນພົບວ່າ Google ກຽມເຮັດໂໝດ “AltOS” ໃຫ້ໃຊ້ກັນເທິງ Pixelbook ເພື່ອໃຊ້ງານລະບົບປະຕິບັດການອື່ນໄດ້ນຳ. ຈາກການຄົ້ນພົບໃນ Build ຫຼ້າສຸດຂອງ Chrome OS ໂດຍມີການກ່າວເຖິງໃນເອກະສານພາຍໃນທີ່ຊື່ວ່າ “go/vboot-windows” ສະແດງວ່າ Windows ອາດຈະເປັນ 1 ໃນແພຼດຟອມທີ່ຈະຮອງຮັບ ແລະ ອີກເອກະສານໜຶ່ງຊີ້ວ່າ ມີຕົວເລືອກໃຫ້ເລືອກລະຫວ່າງ  Chrome OS ແລະ AltOS ຕອນບູດເຄ່ືອງຂື້ນມາອີກນຳ.

ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ຢືນຢັນວ່າຈະປ່ອຍ ຫຼື ມີຄຸນສົມບັດນີ້ແທ້ ຫຼື ບໍ່? ຖ້າມີແທ້ເຮົາອາດຈະໄດ້ເຫັນຄຸນສົມບັດນີ້ຖືກກ່າວເຖິງໃນງານ Google I/O ໃນວັນທີ່ 8 ພຶດສະພາ ນີ້.

ອ້າງອີງ Android Police, beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here