Microsoft ໄດ້ປ່ອຍສ່ວນຂະຫຍາຍ Windows Defender ຊັອບແວປ້ອງກັນໄວຣັສສຳລັບ Google Chrome ອອກມາແລ້ວ, ເຊິ່ງສ່ວນຂະຫຍາຍນີ້ຈະສາມາດບຼັອກ URL ຫຼື ເວັບໄຊທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດ malware ຈາກເວັບທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຖື ລວມໄປຮອດການປ້ອງກັນອີເມວຂີ້ເຫຍື້ອນຳ.

ທີ່ຈິງແລ້ວ Google Chrome ນັ້ນມີລະບົບການປ້ອງກັນລິ້ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ທາງ Microsoft ຢືນຢັນວ່າສ່ວນຂະຫຍາຍ Windows Defender ນັ້ນຈະຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການປ້ອງກັນໄດ້ເຖິງ 99% ເລີຍ.

ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດສ່ວນຂະຫຍາຍນີ້ໄດ້ຈາກ Chrome Web Store.


ອ້າງອີງ theverge, beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here