ໃນປັດຈຸບັນນີ້ອຸປະກອນໃສ່ເທິງຫົວເພື່ອສ້າງພາບສະເໝືອນຈີງ (VR) ແລະ ເສີິມຄວາມສົມຈີງ (AR) ນັ້ນເລີ່ມເຂົ້າມາມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນ ແຖມລາຄາກໍ່ເລີ່ມຈະຖືກລົງຈົນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເຮົາສາມາດທີ່ຈະສານຫາມາໃຊ້ງານໄດ້ແລ້ວ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວບໍລະສັດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ໆຫຼາຍໆບໍລິສັດກໍ່ເລີ່ມພັດທະນາອຸປະກອນ VR ແລະ AR ເປັນຂອງຕົວເອງ. ຫຼ້າສຸດນັ້ນທາງ Leap Motion ຜູ້ນຳທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີອຸປະກອນກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວລະດັບໂລກໄດ້ປະກາດເຖິງໂຄງການ “Project North Star” ເຊີ່ງເປັນໂຄງການພັດທະນາ AR ທີ່ລາຄານັ້ນຢູ່ທີ່ປະມານ 830,000 ກີບ ເທົ່ານັ້ນ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຕ້ອງບອກໄວ້ກ່ອນລ່ວງໜ້າວ່າເຈົ້າອຸປະກອນ AR ຂອງທາງ Leap Motion ທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການນີ້ ທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍແຕ່ຢ່າງໃດ ເພາະຕາມຂໍ້ມູນນັ້ນທາງ Leap Motion ຈະເປັນຜູ້ດຳເນີນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີໃນໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຈະຂາຍສິດເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ບໍລິສັດອື່ນໆນຳໄປຜະລິດ ແລະ ຈັດຈຳໜ່າຍຕໍ່ໄປໃນອະນາຄົດ. ລາຄາທີ່ $100 ຫຼື ປະມານ 830,000 ກີບ ນັ້ນເປັນລາຄາທີ່ໄດ້ຮັບການປະເມີນອອກມາຈາກທາງ Leap Motion ເທົ່ານັ້ນ ເຊີ່ງຜູ້ຜະລິດທີ່ນຳເຕັກໂນໂລຢີນີ້ໄປໃຊ້ອາດຈະມຮການປັບລາຄາກັນເອງກໍ່ເປັນໄດ້.

ສະເປັກຂອງ “Project North Star” ຈະມາພ້ອມກັບໜ້າຈໍ 2 ຈໍທີ່ມີຄວາມສະຫວ່າງສູງ ແລະ ມີຄວາມຕິດຕາຕໍ່າ, ໂດຍໜ້າຈໍທັງຄູ່ນັ້ນຈະມີຄວາມລະອຽດຢູ່ທີ່ 1,600 x 1,440 pixels ແລະ ໜ້າຈໍແຕ່ລະອັນນັ້ນສາມາດຣັນພາບໄດ້ທີ່ຄວາມໄວ 120 FPS ພ້ອມທັງຍັງມີມຸມມອງໃນການໃຊ້ງານເຖິງ 100 ອົງສາ ເຊິ່ງຕາສະເປັກນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າສູງກວ່າ Oculus Rift ແລະ HTC Vive ອີກ.

ອີກຢ່າງທີ່ນ່າສົນໃຈຂອງໂຄງການນີ້ຍັງບໍ່ໝົດພຽງເທົ່ານີ້ ເພາະ “Project North Star” ນັ້ນຍັງມາພ້ອມກັບລະບົບກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຈອງມືຜູ້ໃຊ້ງານທີ່ເປັນເຕັກໂນໂລຢີຊື່ດັງຂອງທາງ Leap Motion ເອງນຳອີກ, ໂດຍມັນສາມາດທີ່ຈະກວດຈັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງມືໄດ້ກວ້າງສຸດເຖິງ 180 ອົງສາ. ງານນີ້ເວົ້າໄດ້ວ່າເຄື່ອງດຽວຈົບ ເພາະບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊັງານມືເພື່ອທີ່ຈະເຮັດຫຍັງນັ້ນທ່ານກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄອນໂທຣເລີແຍກຕາງຫາກມາໃຊ້ງານ.

ໝາຍເຫດ – ມີຂໍ້ເສຍທີ່ວ່າເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບແຮງຕອບກັບເວລາໃຊ້ມືຂອງເຮົາໃນການຄວບຄຸມ.

ໃນຊ່ວງອາທິດນີ້ທາງ Leap Motion ຈະມີການເປີດຕົວ “Project North Star” ຢ່າງເຕັມຮູບແບບອີກຄັ້ງ ເຊີ່ງເວລານັ້ນເຮົານ່າຈະໄດ້ເຫັນສະເປັກ ແລະ ການໃຊ້ງານແບບເຕັມໆຂອງມັນ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອນັ້ນກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບຜູ້ຜະລິດລາຍອື່ນວ່າຈະນຳເອົາ “Project North Star” ໄປປະຍຸກໃຊ້ແບບໃດ, ທີ່ແນ່ນອນກໍ່ຕ້ອງມາລຸ້ນໃນເລື່ອງຂອງລາຄາວ່າ ຜູ້ຜະລິດລາຍອື່ນຈະຕັ້ງລາຄາສູງກວ່າທີ່ທາງ Leap Motion ຕັ້ງເອົາໄວ້ຫຼາຍນ້ອຍສ່ຳໃດ.


ອ້າງອີງ notebookspec

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here