ຄົນເຮົານັ້ນສາມາດແຍກສຽງຂອງຄົນໆດຽວໄດ້ໃນເວລາທີ່ຢູ່ກັນເປັນກຸ່ມກັນຫຼາຍໆຄົນ ແລ້ວຄອມພິວເຕີເດ່? ກໍ່ນ້ອຍໜຶ່ງ (ສູ້ຄົນບໍ່ໄດ້ດອກ). ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ Google ກໍ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາແປກໃຈອີກແລ້ວ. ທີມວິໄຈຂອງ Google ໄດ້ພັດທະນາລະບົບການຮຽນຮູ້ເຊິງເລິກ ທີ່ສາມາດແຍກແຍະສຽງໂດຍການຈັບພາບທີ່ໜ້າຂອງຄົນຕອນທີ່ເຂົາກຳລັງເວົ້າ, ໂດຍທາງທີມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົວລະບົບສາມາດຈຳແນກຄົນແຕ່ລະຄົນຕອນທີ່ກຳລັງເວົ້າດ້ວຍໂຕຂອງມັນເອງ ແລະ ກໍ່ສ້າງປາຕີ້ຈຳລອງຂື້ນມາ (ພ້ອມກັບສຽງລົບກວນ) ເພື່ອສອນເຈົ້າ AI ນີ້ໃນການແຍກສຽງຫຼາຍໆສຽງອອກເປັນສຽງຕ່າງໆ.

ຜົນທີ່ອອກມານ່າຕົກໃຈຫຼາຍ (ເບິ່ງຄຼິບດ້ານລຸ່ມ), ຂະນະທີ່ຕ່າງຄົນຕ່າງພະຍາຍາມແຂ່ງກັນເວົ້າ (ເຊັ່ນ ການເວົ້າຂອງນັກສະແດງຕະລົກ Jon Dore ແລະ Rory Scovel ໃນຄຼິບຂອງ Team Coco ດ້ານລຸ່ມ) ເຈົ້າ AI ນີ້ສາມາດແຍກສຽງແບບຊັດເຈນສະເພາະບຸກຄົນໂດຍການຈັບຈຸດໄປທີ່ໜ້າຂອງເຂົາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້າອາດຈະບັງໜ້າຂອງເຂົາດ້ວຍທ່າທາງຂອງມື ຫຼື ໄມກໍ່ຕາມ ມັນກໍ່ຍັງຈັບໄດ້ຢ່າງດີ.

Google ກຳລັງຫາທາງທີ່ຈະນຳເອົາຄຸນສົມບັດນີ້ມາໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນຂອງຕົນ, ເຊີ່ງມັນເໝາະກັບການນຳມາໃຊ້ໃນວີດີໂອແຊດເຊັ່ນ Hangouts ຫຼື Duo ທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈໃຜບາງຄົນທີ່ກຳລັງເວົ້າໃນທີ່ທີ່ຄົນຫຼາຍໆ. ນອກຈາກນີ້ ມັນຍັງຊ່ວຍໃນການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສຽງໃນການອັດວີດີໂອອີກນຳ ແລະ ອາດມີຜົນນຳໄປສູ່ການສ້າງເຄື່ອງຊ່ວຍຟັງທີິ່ຕິດກ້ອງເຊີ່ງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນສຽງຂອງຄົນທີິ່ຢູ່ທາງໜ້າຂອງເຮົາໄດ້ດີຂື້ນ ແລະ ຄຳບັນຍາຍທີ່ມີປະສິດທິພາບຍິ່ງຂື້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມອາດມີບັນຫາເລື່ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໄດ້ (ມັນສາມາດນຳມາໃຊ້ໃນການດັກຟັງຂໍ້ມູນສາທາລະນະໄດ້) ແຕ່ມັນຄືຊິບໍ່ຍາກຫຼາຍໃນການແຍກແຍະສຽງຂອງຄົນທີ່ເຫັນດີິເຫັນພ້ອມແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.


ອ້າງອີງ engadget

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here