All-In-One ນັ້ນຖືໄດ້ວ່າເປັນເຄື່ອງຄອມພິວເຕີອີກຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ເປັນຕາໃຊ້ງານ ກັບຄວາມທີ່ຕົວເຄື່ອງມາພ້ອມສະເປັກແບບຈັດເຕັມແຕ່ວ່າໃຊ້ພື້ນທີ່ໃນການຕິດຕັ້ງນ້ອຍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບໍລິໂພກລວມໄປຮອດໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ບໍ່ນ້ອຍທີ່ນິຍົມໃຊ້ All-In-One ນີ້. ຫຼ້າສຸດນີ້ທາງ Dell ໄດ້ເປີດຕົວ All-In-One ລຸ່ນອັບເດດກັບ Inspiron 24 5000 AIO ແລະ Inspiron 27 7000 AIO ເຊີ່ງໃນການອັບເດດເທື່ອນີ້ນັ້ນຕົວເຄື່ອງໄດ້ປ່ຽນໃນສ່ວນຂອງສະເປັກແດ່ຈັກນ້ອຍໂດຍທີ່ເດັ່ນໆ ເລີຍນັ້ນກໍ່ຄືການປ່ຽນມາໃຊ້ງານໜ່ວຍປະມວນຜົນລຸ່ນທີ່ 8 ຂອງທາງ Intel.

ຕົວເຄື່ອງ Inspiron 24 5000 ນັ້ນຈະມາພ້ອມກັບໜ້າຈໍຂະໜາດ 23.8 ນິ້ວ ສ່ວນ Inspiron 27 7000 ຈະມາພ້ອມກັບໜ້າຈໍຂະໜາດ 27 ນິ້ວ ເຊີ່ງທັງ 2 ລຸ່ນນັ້ນມາພ້ອມກັບໜ້າຈໍແບບ InfinityEdge IPS ແລະ ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຈະໃຊ້ໜ້າຈໍແບບສຳຜັດ ຫຼື ບໍ່ສຳຜັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຊ້ງານ. ສຳລັບໃນສ່ວນຂອງ Inspiron 27 7000 ນັ້ນຈະມີຕົວເລືອກໜ້າຈໍທີ່ມາພ້ອມກັບຄວາມລະອຽດໃນລະດັບ UHD ເຊິ່ງໜ້າຈໍທີ່ມີຄວາມລະອຽດນີ້ຈະບໍ່ຮອງຮັບການສຳຜັດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດທີ່ຈະເລືອກໄດ້ອີກວ່າຈະໃຊ້ກຣາຟິກຊິບແບບແຍກ ເຊິ່ງເປັນລຸ່ນ GTX 1050 ທີ່ມາພ້ອມກັບໜ່ວຍຄວາມຈຳຂະໜາດ 4 GB ໄດ້ນຳ.

ສຳລັບສະເປັກໃນສ່ວນອື່ນໆ ນັ້ນຈະເປັນໄປດັ່ງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

ໃນສ່ວນຂອງລຸ່ນ Inspiron 24 5000 ໃໝ່ນັ້ນພ້ອມວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວໂດຍມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ $850 ຫຼື ປະມານ 7,000,000 ກີບ. ສ່ວນລຸ່ນ Inspiron 27 7000 ຈະມີລາຄາເລີ່ມຕົ້ນຢູ່ທີ່ $1000 ຫຼື ປະມານ 8,300,000 ກີບ. ແຕ່ວ່າລຸ່ນ Inspiron 27 7000 ນັ້ນຈະເລີ່ມວາງຂາຍຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພຶດສະພານີ້.


ທີ່ມາ notebookcheck, notebookspec

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here