ການອັບເກຣດລະບົບເປັນ Firmware 5.0 ຂອງ Nintendo Switch ໃໝ່ນອກຈາກຈະເພີ່ມລູກຫຼິ້ນໃໝ່ໆໂດຍສະເພາະການເຊື່ອມຕໍ່ກັບ twitter ແລະ facebook ແລ້ວ ຍັງມີການພົບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນກັບເຄື່ອງ Nintendo Switch ທີ່ຈະອອກມາໃນອານາຄົດອີກນຳ.

ໂດຍມີການພົບຂໍ້ມູນວ່າມີການກຽມປັບປຸງລະບົບ SoC (system on a chip) ໃໝ່ ເຊີ່ງອາດຈະໝາຍເຖິງເຄື່ອງ Nintendo Switch ລຸ່ນຕໍ່ໄປທີ່ຈະອອດມາໃນອະນາຄົດອາດຈະມີລະບົບ SoC ໃໝ່ ເພາະເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນວ່າເຄື່ອງເກມ Nintendo Switch ທີ່ວາງຂາຍໃນປັດຈຸບັນ ລະບົບ SoC ຍັງມີຊ່ອງໂຫວ່ຂອງຮາດແວທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະຖືກແຮັກໄດ້ທຸກເວີຊັ່ນຂອງ Firmware ທີ່ຈະອອກມາໃນອະນາຄົດ.

ເຊີ່ງທາງເວັບ resetera ໄດ້ລະບຸວ່າມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າໃນອະນາຄົດ ເຄື່ອງເກມ Nintendo Switch ລຸ່ນໃໝ່ທີວາງຂາຍຈະຖືກແຮັກຍາກຍິ່ງຂື້ນ ເຮັດໃຫ້ລາຄາລຸ່ນທີ່ອອກມາກ່ອນຈະອັບເກຣດ SoC ມີລາຄາສູງຂື້ນໃນຕະຫຼາດມືສອງ.


ອ້າງອີງ mynintendonews, beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here