Rob Leathern ຜູ້ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນຂອງ Facebook ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມເທິງບຼັອກຂອງລາວກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍໂຄສະນາແບບໃໝ່ນັ້ນ ຈະເນັ້ນໄປທີ່ “ໂຄສະນາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ມີການຊີ້ນຳໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ຫຼື ມີແນວທາງການສົ່ງເສີມການຂາຍທີ່ຫຼອກລວງ ເຊັ່ນ  Binary options, initial coin offerings ແລະ cryptocurrency”.

ເຊີ່ງນະໂຍບາຍນີ້ມີເຈດຕະນາເພື່ອກວດສອບໂຄສະນາທີ່ຫຼອກລວງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໃຫ້ໄດ້ຜົນດີຍິ່ງຂື້ນ ອລະ ຈະບັງຄັບເລີ່ມໃຊ້ໃນແພຼດຟອມຂອງ Facebook ກ່ອນ ແລະ Instagram ຕາມມາ ໂດຍອາດຈະມີການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍອີກເລັກນ້ອຍໃນອະນາຄົດເພື່ອໃຫ້ຄອມຄຸມຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ.

“ເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຄົນຄົ້ນພົບ ແລະ ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ບໍລິການໃໝ່ໆ ຜ່ານໂຄສະນາຂອງ FACEBOOK ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຢ້ານກົວກ່ຽວກັບການຫຼອກລວງ ຫຼື ການຊີ້ນຳໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ໃນຂະນະນີ້ມີບໍລິສັດຈຳນວນຫຼາຍທີ່ກຳລັງໂຄສະນາ BINARY OPTIONS, ICOS ແລະ CRYPTOCURRENCY ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດຢູ່ເທິງສິ່ງທີ່ດີງາມສ່ຳໃດ”.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຜູ້ໃຊ້ງານແພຼດຟອມໂຊຊ່ຽວດັ່ງກ່າວອາດຈະເຄີຍເຫັນໂຄສະນາຂາຍສິນຄ້າ ICOs ແລະ ຫຼຽນເຫຼົ່ານີ້ມາແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດທີ່ມີການຊັກຊວນມາໃຫ້ລົງທຶນ ແລະ ສັນຍາຜົນຕອບແທນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນຂະນະທີ່ໂຄສະນາອື່ນໆນັ້ນກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນດ້ານການສອນການລົງທຶນຄຣິບໂຕ.

ຈາກໂພສດັ່ງກ່າວຂອງ Rob Leathern ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລາຄາຂອງ bitcoin ລົ້ມລົງໄປ 10% ໃນມື້ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ເຊີ່ງເປັນການລົ້ມລົງໄປຕ່ຳກວ່າ $10,000 ຄັ້ງທຳອິດໃນຮອບ 2 ເດືອນ.

 


ອ້າງອີງ : siamblockchain / notebookspec / RT

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here