NVIDIA ກຽມອອກກ໊າດຈໍຊີຣີໃໝ່ GeForce GTX 20 ໃນປີ 2017. ເຊີ່ງຫຼ້າສຸດ 3DCenter ໄດ້ເປີດເຜີຍສະເປັກບາງສ່ວນຂອງກ໊າດຈໍເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ ໂດຍຄາດວ່າຈະມີຄວາມແຮງກວ່າລຸ່ນປັດຈຸບັນປະມານ 10-30% ເຊີ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ NVIDIA ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມເປັນຜູ້ນຳໃນຕະຫຼາດໄວ້ໄດ້

GeForce GTX 20 series ຈະຢູ່ເທິງ 14nm FinFET ແລະ ໃຊ້ສະຖາປັດຕະຍະກຳ Pascal ນຳທີມໂດຍ GeForce GTX 2080 Ti ເຊີ່ງຈະໃຊ້ refreshed GP102 core ທີ່ມີ 3384 CUDA cores ແລະ GDDR5X ເທິງ 384-bit memory bus. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ GTX 2080 ເຊີ່ງຈະເຂົ້າມາແທນທີ່ GTX 1080 ລຸ່ນປັດຈຸບັນ ແລະ GTX 2070 ເຊີ່ງອາດເປັນກ໊າດຈໍທີ່ດີທີ່ສຸດເມື່ອປຽບທຽບປະສິດທິພາບຕໍ່ລາຄາ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ວ່າ NVIDIA ຈະໃຊ້ມາດຖານ GDDR5X ທີ່ໄວກວ່າໃນ GeForce GTX 2070 ເຊີ່ງຈະໃຊ້ VRAM ໂຕດຽວກັບທີ່ປັດຈຸບັນໃຊ້ສະເພາະໃນ GTX 1080 ແລະ Titan X ເຖິງແມ່ນວ່າ GeForce GTX 2070 ຈະຖືກວາງໃຫ້ເປັນກ໊າດຈໍລະດັບກາງເກືອບໄປທາງສູງກໍ່ຕາມ

ການຄາດການສະເປັກຂອງ NVIDIA GeForce GTX 20 series graphics card ມີດັ່ງນີ້:

• NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti – GP102/3384/384-bit/GDDR5X
• NVIDIA GeForce GTX 2080 – GP104/2560/256-bit/GDDR5X
• NVIDIA GeForce GTX 2070 – GP104/2048/256-bit/GDDR5X
• NVIDIA GeForce GTX 2060 Ti 6GB – GP106/1280/192-bit/GDDR5
• NVIDIA GeForce GTX 2060 6GB – GP106/1024/192-bit/GDDR5
• NVIDIA GeForce GTX 2050 – GP107/768/128-bit/GDDR5

ການຄາດການລາຄາຂອງ NVIDIA GeForce GTX 20 series graphics card ມີດັ່ງນີ້:

• NVIDIA GeForce GTX 2080 Ti – $799 (ປະມານ ุ6,600,000 ກີບ)
• NVIDIA GeForce GTX 2080 – $499 (ປະມານ ุ4,120,000 ກີບ)
• NVIDIA GeForce GTX 2070 – $349 (ປະມານ ุ6,600,000 ກີບ)
• NVIDIA GeForce GTX 2060 Ti 6GB – $229 (ປະມານ ุ2,890,000 ກີບ)
• NVIDIA GeForce GTX 2060 6GB – $179 (ປະມານ ุ1,480,000 ກີບ)
• NVIDIA GeForce GTX 2050 – $139 (ປະມານ ุ1,150,000 ກີບ)

ທີ່ມາ: tweaktown / it-reborn

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here