Microsoft ໄດ້ຮ່ວມກັບ BMW ໃນການນຳຄຸນສົມບັດປະຊຸມອອນລາຍ Skype for Business ມາໃສ່ໃນລະບົບ iDrive ສຳລັບລົດຂອງ BMW

ລະບົບດັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຮ່ວມປະຊຸມອອນລາຍໃນລົດໄດ້ໂດຍກົງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການແຈ້ງເຕືອນກຳໜົດການປະຊຸມ, ຮັບແຈ້ງເມື່ອການປະຊຸມມີການປ່ຽນເວລາ, ເລີ່ມການປະຊຸມໄດ້ໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ສາມາດດຶງຂໍ່ມູນປະຕິທິນ, ລາຍຊື່ ແລະ ລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດຈາກບໍລິການ Exchange ຂອງ Microsoft ມາໃຊ້ໄດ້ນຳ

BMW ວາງແຜນຈະເລີ່ມໃຊ້ຄຸນສົມບັດ Skype for Business ສຳລັບລົດໃນປະເທດຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະລາດສະອານາຈັກ ແລະ ຈະຂະຫຍາຍການເຮັດວຽກໄປທີ່ປະເທດອື່ນໆຕໍ່ໄປ

ກ່ອນໜ້ານີ້ BMW ໄດ້ປະກາດຄວາມຮ່ວມມືກັບ Microsoft ໃນດ້ານຜະລິດຕະພັນຢູ່ຫຼາຍເທື່ອ ທັງການເຊື່ອມຕໍ່ຄຸນສົມບັດ Office 365 ລົງໃຍລົດ BMW ຊີຣີີ 5 ແລະ ມີແຜນະຕິດຕັ້ງ Cortana ຜູ້ເຊື່ອດິຈິຕອນອັດສະລິຍະຂອງ Microsoft ລົງໃນລົດນຳ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ : theverge

ທີ່ມາ beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here