Microsoft ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຄອມພິວເຕີລຸ່ນໃໝ່ທີ່ໃຊ້ຊິບ Intel ແລະ AMD ລຸ່ນລ່າສຸດຈະຣັນໄດ້ສະເພາະ Windows 10 ເທົ່ານັ້ນ

ມີລາຍງານວ່າ ລະບົບຄອມພິວເຕີທີ່ໃຊ້ຊິບລຸ່ນໃໝ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັດເດດ Windows 7 ແລະ Windows 8.1 ອີກຕໍ່ໄປ ໂດຍ Microsoft ໄດ້ກ່າວວ່າ ຮາດແວລຸ່ນໃໝ່ຈະຮອງຮັບສະເພາະ Windows 10 ເທົ່ານັ້ນ ເຊີ່ງລວມເຖິງຊິບ Intel 7th-gen “Kaby Lake”, AMD Ryzen ແລະ Qualcomm ຊີຣີ່ 8996 ນຳ

ສຳລັບຊິບລຸ່ນກ່ອນໜ້ານີ້ (ມີ Intel 6th-gen “Skylake” ລວມຢູ່ນຳ) ຈະຮອງຮັບ Windows 7 ແລະ Windows 8.1 ໄປຈົນຮອດວັນທີ່ 14 ມັງກອນ 2020 ແລະ 10 ມັງກອນ 2023 ຕາມລຳດັບ.

ຂໍ່້ມູນອ້າງອິງ:cnet / beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here