Google ໄດ້ປ່ອຍ Google Assistant ສຳລັບອຸປະກອນ Android ອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນ Pixel ອອກມາຢ່າງເປັນທາງການໂດຍະຮອງຮັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ງານ Android 6 ແລະ Android 7 ແຕ່ກໍ່ຕ້ອງຖ້າການອັບເດດຈາກ Google ເອງ ແຕ່ຖ້າໃຜບໍ່ຕ້ອງການຖ້າກໍ່ເບິ່ງວິທີດ້ານລຸ່ມນີ້ໄດ້ເລີຍ

ຢ່າງໃດການຈະຕິດຕັ້ງ Google Assistant ນັ້ນມີເງື່ອນໄຂດ້ານສະເປັກນຳ ໂດຍ Android ຂອງທ່ານຈະຕ້ອງມີໜ້າຈໍຄວາມລະອຽດຢ່າງຕ່ຳ HD (1280 x 720 ພິກເຊວ) ແລະ ແຣມຢ່າງນ້ອຍ 1.5GB

ອ່ານກ່ອນຕິດຕັ້ງ

ການເລືອກຕິດຕັ້ງ Google Play Service ໃຫ້ກົງກັບເຄື່ອງໃຫ້ເບິ່ງ Player Service Info ໂດຍເຂົ້າໄປທີ່ Settings > Apps > Google Play Services ເບິ່ງໂຕເລກສາມໂຕສຸດທ້າຍ ໃນຕົວຢ່າງຈະແທນດ້ວຍຄ່າ XYZ

 • X ໝາຍເຖິງ ເວີຊັ່ນຂອງ Android:
  • 0 ສຳລັບ Android <5.0
  • 2 ສຳລັບ Android 5.0 ແລະ 5.1 ເລີ່ມດ້ວຍ Play Services v8
  • 4 ສຳລັບ Android 5.0 ແລະ 5.1 Play Services ເວີຊັ່ນນ້ອຍກວ່າ 8, Android >= 6.0
  • 5 ສຳລັບ Android Wear
  • 7 ສຳລັບ Android 5.0
  • 8 ສຳລັບ Android TV
 • Y ໝາຍເຖິງ CPU architecture:
  • 1 ສຳລັບ armeabi
  • 3 ສຳລັບ armeabi-v7a
  • 4 ສຳລັບ arm64-v8a
  • 5 ສຳລັບ mips
  • 7 ສຳລັບ x86 8 for x86_64
 • Z defines DPI:
  • 0 ສຳລັບທຸກເຄື່ອງ
  • 2 ສຳລັບ 160
  • 4 ສຳລັບ 240
  • 6 ສຳລັບ 320
  • 8 ສຳລັບ 480

ຕົວຢ່າງ: ລະຫັດ 014 ຄືອຸປະກອນ Android < 5.0, armeabi CPU 240 DPI, 438 ຄືອຸປະກອນ Android 6.0+ armeabi-v7a CPU 480 DPI

ວິທີຕິດຕັ້ງ (ຕິດຕັ້ງໄຟລ໌ APK)

 • ດາວໂຫຼດ Google Play Service ເວີຊັ່ນລ່າສຸດຈາກລິ້ງນີ້ (ດາວໂຫຼດ) *ເວີຊັ່ນລ່າສຸດຕອນນີ້ຄື 10.2.99

ຂໍ້ສັງເກດ

ຕອນເລືອກຕິດຕັ້ງຕ້ອງເລືອກໃຫ້ກົງກັບອຸປະກອນ ແລະ ສະເປັກຂອງເຄື່ອງນຳ

 • ໄປໂຟເດີທີ່ດາວໂຫຼດໄຟລ໌ APK ມາ ກັອບປີ້ໄຟລ໌ໄປໄວ້ໃນ internal/external storage
 • ເຂົ້າໄປທີ່ Settings > Security > Unknown Source ຕິກຕົວເລືອກ allows 3rd-party application installation
 • ເປີດໄຟລ໌ APK ທີ່ດາວໂຫຼດມາ ແລ້ວເລີ່ມການຕິດຕັ້ງໄດ້ເລີຍ
 • ແລ້ວຕິດຕັ້ງແລ້ວ ແລ້ວ Google Assistant ກໍ່ຈະພ້ອມໃຊ້ງານແລ້ວ

ວິທີການໃຊ້ງານຄືກົດປຸ່ມໂຮມຄັາງເອົາໄວ້ຄືກັບເປີດ Google Now ເທົ່ານີ້ກໍ່ຮຽບຮ້ອຍ. ອ້າງອິງຈາດແຫຼ່ງທີ່ມາລະບຸວ່າ ຖ້າຫາກ Google Play Service ເປີດໃຫ້ອັບເດດແຕ່ເມື່ອອັບເດດແລ້ວບໍ່ມີ Google Assistant ມາສະແດງວ່າໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ ຍັງບໍ່ຮອງຮັບການໃຊ້ງານ Google Assistant, ກໍ່ຕ້ອງຖ້າການອັບເດດຕໍ່ໄປເດີ.

ຂໍ້ມູນອ້າງອິງ phonearena | beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here