Rick Osterloh ຮອງປະທານອາວຸໂສດ້ານຮາດແວຂອງ Google ໄດ້ຢືນຢັນກັບເວັບ AndroidPIT ວ່າສະມາດໂຟນ Pixel  ລຸ່ນຕໍ່ໄປຈະເປີດໂຕໃນປີ 2017 ນີ້.

Rick Osterloh ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້ອຍຈະຍັງບໍ່ໄດ້ບອກວັນທີ່ໄວ້ຊັດເຈນ ແຕ່ທ່ານເຊື່ອເຖາະວ່າຈະມີລຸ່ນໃໝ່ (ໝາຍເຖີງສະມາດໂຟນ Pixel) ເປີດໂຕໃນປີນີ້”.

ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ມີການຢືຢັັນວ່າ Google ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາສະມາດໂຟນ Pixel ລຸ່ນຕໍ່ໄປຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແລະ ຈະເປີດໂຕໃນປີນີ້ນຳ ແຕ່ສຳລັບລາຄານັ້ນຄາດວ່າອາດຈະສູງເຊັ່ນດຽວກັນກັບລຸ່ນກ່ອນ ເນື່ອງຈາກ Rick Osterloh ໄດ້ກ່າວວ່າ “Pixel ຈະຍັງຄົງເປັນສະມາດໂຟນພຣີມ້ຽມແບບເດີມ”.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ : theverge | beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here