Devolver Digital ແລະ Gamepires ຜູ້ພັດທະນາເກມໄດ້ປະກາດວ່າຈະນຳ SCUM ເກມແນວ multiplayer ເອົາຕົວຫຼອດເປີດໂລກກ້ວາງແບບ open-world ລົງສູ່ Steam ແລະ ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນໃນໄລຍະລະຫວ່າງການພັດທະນາແບບ Early Access ໃນເດືອນສິງຫາ ປີນີ້ ພ້ອມທັງປ່ອຍພາບ screenshot ແລະ ຕົວຢ່າງໃໝ່ອອກມາໃຫ້ເບິ່ງກັນ ທາງຜູ້ພັດທະນາເກມມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະພັດທະນາເກມ multiplayer ເອົາຕົວຫຼອດໃຫ້ດີກວ່າເກມອື່ນໆໄປອີກຂັ້ນບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງການປັບແຕ່ງຕົວລະຄອນ ການຄວບຄຸມ ການຮຽນຮູ້ທັກສະ ແລະ ສະກິວຕ່າງໆ ເພື່ອເອົາຊີວິດຫຼອດໃຫ້ໄດ້ດົນທີ່ສຸດ.

ໃນເກມ SCUM ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງຮຽນຮູ້ທັດສະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍຕົວເອງເຊັ່ນ ລະບົບເຜົາຜານອາຫານ, ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ການເລືອກອາວຸດທີ່ເໝາະສົມກັບຮ່າງກາຍ ແລະ ທັກສະການຕໍ່ສູ້ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊ້ທັງໄຫວພິບ ແລະ ກໍລະຍຸດເພື່ອເອົາຊີວິດຫຼອດ ແລະ ຢູ່ເປັນຄົນສຸດທ້າຍເທິງເກາະແຫ່ງນີ້ໃຫ້ໄດ້.


ທີ່ມາ / ອ້າງອີງ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here