Ubisoft ໄດ້ປະກາດລາຍລະອຽດໃໝ່ຂອງເກມ The Crew 2 ທີ່ຈະເປີດໃຫ້ທົດລອງຫຼິ້ນໃນວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ ນີ້ຮອດວັນທີ່ 4 ມິຖຸນາ ເທິງເຄື່ອງ PC, PlayStation 4 ແລະ Xbox One ສຳລັບຊາວເກມເມີທີ່ສົນໃຈທົດລອງຫຼິ້ນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປລຸ້ນເປັນຜູ້ໂຊກດີໃນການຫຼິ້ນແບບທົດລອງໄດ້ ໂດຍການລົງທະບຽນຜ່ານເວັບໄຊ The Crew 2 ແລະ ເລືອກ Platform ທີ່ຕ້ອງການຈະຫຼິ້ນໄດ້.

ໃນຊ່ວງເວລາເປີດທົດສອບເກມ The Crew 2 ຜູ້ຫຼິ້ນຈະໄດ້ແຂ່ງຂັນກັນຮອດ 4 ຮູບແບບນຳກັນນັ້ນກໍ່ຄື ແຂ່ງລົດເທິງທ້ອງຖະໜົນ, ແຂ່ງແຣລີ່, ແຂ່ງເຮືອ ແລະ ແຂ່ງຂັບຍົນໃນແຜນທີ່ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ທີ່ໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເປັນຢ່າງດີທັງທາງບົກ, ທາງນ້ຳ ແລະ ທາງອາກາດ. ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດສັບປ່ຽນຍານພາຫະນະໄດຢ່າງໄວວາຂື້ນຢູ່ກັບປະເທດທີ່ພົບທີ່ເຫັນ ເຊັ່ນ ກຳລັງຂັບເຄື່ອງບິນລອດໃຕ້ຂົວໂກເດັນເກດຢູ່ ສາມາດສະລັບເປັນເຮືອໄດ້ເລີຍພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມເທົ່ານັ້ນ.

ບໍ່ພຽງແຕ່ສຳຫຼວດໂລກໄດ້ເທົ່ານັ້ນ ຜູ້ຫຼິ້ນຍັງສາມາດປົດລັອກຍານພາຫະນະທັງໝົດໃນເກມ The Crew 2 ໄດ້ ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາຫຼິ້ນພາລະກິດພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ The Motor Trend Classic Challenge ເຊິ່ງເປັນການແຂ່ງລົດເທິງທ້ອງຖະໜົນເມືອງນິວຢອກ ແລະ ຜູ້ຫຼິ້ນທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບແຈັກເກັດໜັງເປັນຂອງລັງວັນໄວ້ໃຊ້ໃນເກມນຳອີກ.


ທີ່ມາ / ອ້າງອີງ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here