Microsoft ແລະ Bluehole ກຳລັງພັັດທະນາ PUBG ເທິງ Xbox One ຈະມີອັບເດດໃໝ່ເທິງເຊີບເວີທົດສອບໃນອາທິດນີ້ ແລະ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນການທົດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະອັບເດດ ແລະ ພັດທະນາເພື່ອນຳໄປໃຊ້ກັບເຊີບເວີທີ່ໃຊ້ງານຈິງ.

ທີມພັດທະນາ PUBG Xbox One ກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກໃນການທຳແຜນທີ່ Miramar ສຳລັບ Xbox One, ມີການອັບເດດ ແລະ ມີສິ່ງປູກສ້າງໃໝ່ຈະຖູກນຳມາໃຊ້ເທິງເຊີບເວີທົດສອບ ຈາກລົມກັນທາງທະວິດເຕີ ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງ Nico Bihary ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າຂະນະນີ້ມີສິ່ງປູກສ້າງໃໝ່ຈະຖືກນຳໄປໃຊ້ເທິງເຊີບເວີທົດສອບໃນອາທິດນີ້. ຕາມລາຍງານຂອງ Bihary ທິມງານຕັ້ງໃຈໃຫ້ເປັນການທົດສອບຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ຈະທຳການປ່ຽນແປງ ແລະ ທຳການປັບປຸງເພື່ອນຳໄປໃຊ້ກັບເຊີບເວີທີ່ໃຊ້ງານຈີງ.

“ເຮົາຈະດັນຫຼາຍກວ່ານີ້ #pubg #xboxone PTS ໃນອາທິດນີ້” ລາວຂຽນວ່າ. “ເປົ້າໝາຍນີ້ເປັນການທົດສອບແບບສາທາລະນະຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ເຮົາຈະນຳການປ່ຽນແປງ ແລະ ການປັບປຸງເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ກັບເຊີບເວີທີ່ໃຊ້ງານຈີງ ກຳລັງຫາຊ່ວງເວລາ PTS ຜ່ານຊ່ອງທາງຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ”.

ການອັບເດດສຳລັບເຊີບເວີທົດສອບຈະເປັນການສ້າງໃໝ່ Bihary ກ່າວ.

ຜູ້ພັດທະນາກ່າວວ່າຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການກຳໜົດການປ່ອຍເຊີບເວີທີ່ໃຊ້ງານຈີງຄາດວ່າຈະມາທ້າຍອາທິດນີ້.

PUBG ວາງຈຳໜ່າຍແລ້ວສຳລັບ Xbox One ແລະ PC ເກມນີ້ໄດ້ຮັບການປ່ອຍຜ່ານ Microsoft Xbox Game Preview ໃນເດືອນທັນວາປີທີ່ແລ້ວ.


ທີ່ມາ / ອ້າງອີງ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here