Bethesda ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງ Gameplay ທຳອິດຂອງ RAGE 2, ມີຮູບຕົວຢ່າງທຳອິດ ແລະ ລາຍລະອຽດຄຸນສົມບັດໃໝ່ ເຊິ່ງໂປຣເຈັກນີ້ເປັນການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ  id Software ແລະ Avalanche Studios ພ້ອມກັບປະກາດວ່າຈະມີການວາງນຳໜ່າຍໃນປີ 2019 ສຳລັບ PC, PS4 ແລະ Xbox One.

ຈາກການທີ່ມີອຸກະບາດຕົກເທິງໂລກໄດ້ທຳລາຍລ້າງປະຊາກອນໄປຮອດ 80% ມະນຸດກຳລັງຫຼຸດນ້ອຍລົງ ແກ໊ງທີ່ບໍ່ມີຄວາມປານີ ແລະ ໂຫດຮ້າຍເດີນເລ່ໄປຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແລະ ຜູ້ທີ່ຖືກກົດຂີ່ຂົ່ມເຫັງ ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະປົກຄອງດ້ວຍກຳປັ້ນເຫຼັກ ໃນຖານະທີ່ເປັນ ວັອກເກີເຣນເຈີຄົນສຸດທ້າຍຂອງພື້ນທີ່ຮົກຮ້າງ ແລະ ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍ່ອຳນາດຂອງພວກເຂົາ ທ່ານຖືກປົ້ນ ແລະ ຖີ້ມໄວ້ໃຫ້ຕາຍ ທ່ານຈະໃຈຮ້າຍກັບຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບ ດ້ວຍທັກສະການຕໍ່ສູ້ກັບລົດທີ່ມີ ໂລກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໂຫດຮ້າຍ ທ່ານຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບແກ໊ງສຸດໂຫດເພື່ອຫາເຄື່ອງມ້ື ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີທທີ່ຈຳເປັນໃນການບົດຂະຍີ້ກົົດການກົດຂີ່ຂອງຜູ້ມີອຳນາດທັງໝົດ.

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ SHOOTERVERSE

ຈາກການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງ id Software ແລະ Avalanche Studios ໄດ້ສ້າງໂລກແຫ່ງຄວາມຝັນສູ່ຄວາມຈິງຄື RAGE 2 ມັນເປັນຫຼາຍກວ່າເກມຍິງປືນຫຼາຍກວ່າເກມໃນໂລກທີ່ເປີດກ້ວາງມັນຄື shooterverse.

THE WASTELAND AWAITS

ສຳຫຼວດທິວທັດຫຼາກຫຼາຍ ຈາກປ່າອັນຂຽວສະອຸ່ມ ແລະ ທົ່ງຫຍ້າໄປຈົນຮອດທະເລຊາຍທີ່ຮ້ອນລະອຸດ້ວຍແສງແດດ ໃນການຫາຜູ້ມີອຳນາດ ດິນແດນທີ່ຮົກຮ້ງມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ທ່ານມີອາວຸດເພື່ອທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ທຸກຕາລາງນິ້ວ.

PEDAL TO THE METAL

ຈາກລົດບັນທຸກມອນສເຕີຮອໄຈໂຣຄອບເຕີ ສາມາດເລືອກໃຊ້ຍານພາຫະນະທີ່ມີຄວາມທົນທານ ແລະ ກຽມຄວາມພ້ອມສຳຫຼັບການເດີນທາງເພື່ອຂ້າມ badlands ຖ້າທ່ານເຫັນ ທ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກຢ່າງ.

THE LAST RANGER

ນຳຄວາມເຈັບປວດມາເກັບສະສົມເພື່ອມໃຊ້ອັບເກຣດອາວຸດ ເຊິ່ງມີທັງ Nanotrite powers ແລະOverdrive ມີອາບີລີຕີ້ ທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມພະລັງໃຫ້ປືນຂອງທ່ານທະລຸຂີດຈຳກັດ.

FACTIONS & FOES

ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມສັດຕູທີ່ດຸຮ້າຍເພື່ອຄວບຄຸມພື້ນທີ່ຮົກຮ້າງເຊິ່ງມີທັງ gallery of madmen ,mutants ແລະ monsters.


ອ້າງອີງ / ທີ່ມາ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here