ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມຄອນໂໍຊຖືເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ຂອງວົງການເກມມາຕະຫຼອດ 30 ກວ່າປີ ທີ່ເຖິງວ່າຕອນນີ້ຈະຖືກເກມເທິງສະມາດໂຟນຍາດຕະຫຼາດໄປແດ່ ແຕ່ເກມຄອນໂຊກໍ່ຍັງເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ເດັກນ້ອຍ ແລະ ບໍ່ເດັກ ຢາກໄດ້ ແລະ ລ່າສຸດທາງຊ່ອງ Watch Mojo ໄດ້ຈັດ 10 ອັນດັບເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມຕອນໂຊທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດຕະຫຼອດການ ໂດຍການຈັດອັນດັບນີ້ລວມທັງເຄື່ອງເກມພົກພາ ແລະ ໂຮມຄອນໂຊ. ໄປເບິ່ງກັນວ່າມີເຄື່ອງເກມໃດແດ່ທີ່ຕິດອັນດັບ

  • 10. Nintendo 3DS ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 65.3 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 9. Game Boy Advance ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 81 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 8. PlayStation Portable (PSP) ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 82 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 7. PlayStation 3 ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 83.8 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 6. Xbox 360 ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 84 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 5. Wii ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 101.6 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 4. PlayStation ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 102.49 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 3. GameBoy ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 118.69 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 2. Nintendo DS (NDS) ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 154 ລ້ານເຄື່ອງ
  • 1. PlayStation 2 ຂາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 155 ລ້ານເຄື່ອງ(ຍອດລ່າສຸດ)

ທີ່ມາ: beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here