ຮ່າງກາຍມະນຸດຈະຟື້ນຟູໂຕເອງຢ່າງເຕັມທີ່ເມື່ອໄດ້ພັກຜ່ອນແບບເຕັມອີ່ມຕະຫຼອດຄືນ ແລ້ວໂທລະສັບເປັນເຊັ່ນກັນບໍ່? ສຳລັບສະມາດໂຟນທົ່ວໄປຈະໃຊ້ເວລາໃນການສາກແບັດຈົນເຕັມປະມານ 1-2 ຊມ. ໃນຊ່ວງເວລາກາງຄືນເມື່ອເຮົາສາກສະມາດໂຟນຄ້າງໄວ້ ຊັອບແວຈະຢຸດການສາກເມື່ອແບັດເຕັມ 100% ເຊີ່ງເປັນການປ້ອງກັນການເກີດຄວາມເສຍຫາຍຈາກການ overcharging (ຫຼື ການສາກຫຼາຍເກີນໄປ) ແຕ່ມັນບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ເກີດຈາກແບັດເຕີຣີ່.

ເມື່ອເຮົາປະມືຖືໄວ້ໃຕ້ຜ້າຫົ່ມ ຫຼື ໝອນໃນຂະນະທີ່ກຳລັງສາກຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼຸດລົງ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງການເກີດອາການທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ ”ແບັດເສື່ອມ“ ຫຼື ”ແບັດໄຫຼເປັນນ້ຳ“ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າເວລາສາກ ແບັດຂອງທ່ານມີອຸນຫະພູມສູງຮອດ 40 ເປັນເວລາ 1 ປີ ແບັດເຕີຣີ່ຈະສາກໄດ້ແຕ່ 65% ຂອງຄວາມຈຸ (capacity) ທັງໝົດທີ່ແບັດເຕີຣີ່ມີ (ເຊັ່ນ ແບັດເຕີຣີ່ຄວາມຈຸ 3,000 mAh ຈະມີຄວາມຈຸສູງສຸດເຫຼືອ 65% ເພາະສະນັ້ນເມື່ອໜ້າຈໍຂື້ນວ່າສາກເຕັມ 100% ຈະມີຄວາມຈຸແທ້ໆຢູ່ທີ່ 1,950 mAh ເທົ່ານັ້ນ) ແລະ ຫາກສາກເມື່ອແບັດເຕີຣີ່ມີອຸນຫະພູມສູງຮອດ 65 ອົງສາເປັນໄລຍະເວລາແຕ່ 3 ເດືອນ ຄວາມຈຸສູງສຸດຂອງແບັດຈະຫຼຸດລົງເຫຼືອແຕ່ 60% ເທົ່ານັ້ນ (ເຊັ່ນ ຈາກ 3,000 mAh ຈະສາກເຕັມໄດ້ແຕ່ 1,800 mAh).

ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການສາກໃຫ້ສະມາດໂຟນແບັດຢູ່ລະຫວ່າງ 40% ຫາ 80% ຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີ່ມີອາຍຸການໃຊ້ງານດົນທີ່ສຸດ ເພາະສະນັ້ນການສາກລະຫວ່າງເວັນຈື່ງເປັນຕົວເລືອກທີ່ດີກວ່າການໃຊ້ງານຈົນແບັດຫຼຸດນ່້ອຍກວ່າ 10% ແລ້ວສຽບສາກໄວ້ຂ້າມຄືນ ແຕ່ຫາກວ່າບໍ່ມີທາງເລືອກອິຫຼີກໍ່ຄວນຈະເຊັກໃຫ້ໝັ່ນໃຈວ່າບໍ່ມີຫຍັງທັບ ຫຼື ກັ້ນໂຕເຄື່ອງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຖ່າຍເທຄວາມຮ້ອນໄດ້ບໍ່ດີ ເຮັດໃຫ້ແບັດເຊື່ອມຳວຂື້ນນັ້ນເອງ.

ອ້າງອີງ phonearena / beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here