ປ່ອຍຄຸນສົມບັດໃໝ່ມາໃຫ້ເຮົາຊາວສາວົກ LINE ໄດ້ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈກັນອີກແລ້ວ ກັບ LINE ເວີຊັ່ນຫຼ້າສຸດ ນັ້ນຄື ຕົວອັກສອນສີຫຼາຍຮູບແບບ ຫຼາຍສີສັນ (Display Suggestions) ຊ່ວຍເພີ່ມບົດສົນທະນາຂອງທ່ານໃຫ້ເດັ່ນຊັດຫຼາຍຍິ່ງຂື້ນ

ຕົວອັກສອນສີໜ້າຮັກຈາກ LINE

ຄຸນສົມບັດນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເດັ່ນໃຫ້ກັບທຸກປະໂຫຍກທຸກຕົວອັກສອນຂອງເຮົາໃຫ້ເດັ່ນຫຼາຍຂື້ນ ບໍ່ວ່າຈະຕັ້ງສະເຕຕັສ, ໂພສຂໍ້ຄວາມທີ່ໜ້າ Timeline Home ຫຼືຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານແຊັດກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້

ໂດຍວິທີໃຊ້ງ່າຍໆ ຄື ການພີມຕົວອັກສອນທີ່ຕ້ອງການໂດຍການພີມທີລະຕົວອັກສອນ ຈາກນັ້ນຈະມີຕົວອັກສອນຫຼາຍສີ ຫຼາຍແບບຂື້ນມາໃຫ້ເຮົາເລືອກ ແຕ່ຕ້ອງບອກກ່ອນວ່າໃຊ້ໄດ້ສະເພາະຕົວອັກສອນພາສາອັງກິດຢ່າງດຽວເດີ

ໄປດາວໂຫຼດ ແລະ ອັບເດດແອັບ LINE ເວີຊັ່ນຫຼ້າສຸດໄດ້ເລີຍເຈົ້າ…ຢ່າຕົກເທຣນເນີ!! 

ທີ່ມາ ແລະ ຮູບພາຍໂດຍ beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here