ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກແຟນໆຂອງ ໂຊນິກ ຈົ່ມເລື່ອງຂອງການອອກແບບຕົວລະຄອນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມເປັນ ໂຊນິກເລີຍ ເນື່ອງຈາກໃນອະນິເມຊັ່ນ ແລະ ໃນເກມນັ້ນມັນເບິ່ງດີກວ່ານີ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ທີມງານຕ້ອງໄດ້ກັບໄປແກ້ໄຂການອອກແບບຕົວລະຄອນໃໝ່ເພື່ອຕອບໂຈດກັນແຟນໆກັນ.

ແລະ ໃນມື້ນີ້ທາງ Paramount Pictures Corporation (PPC) ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງໃໝ່ກັບການອອກແບບໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າອອກມາແລ້ວທາງຊ່ອງ YouTube ທາງການຂອງ Paramount Pictures ໃຫ້ເຮົົາໄດ້ເບິ່ງເພື່ອເອີ້ນນ້ຳຍ່ອຍຂອງເຮົາກັນແລ້ວ.

ກຽມໂຕໄປມ່ວນ, ປ່ວນ, ກວນ, ມັນ, ຮາ (ຈະປານນັ້ນບໍ ກໍ່ໄປເບິ່ງກັນເອົາເອງ) ກັນໄດ້ໃນໂຮງໜັງໃນວັນທີ່ 14 ກຸ່ມພາ (28 ກຸ່ມພາ ໂຮງໜັງຢຼ່ລາວ) 2020 ນີ້.

ໄປເບິ່ງຕົວຢ່າງກັນໄດ້ເລີຍ

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here