Dunkirk ຮູບເງົາສົງຄາມໂລກເລື່ອງຫຼ້າສຸດຂອງ ຄຣິສໂຕເຟີ ໂນແລນ ໄດ້ຄະແນນວິຈານຈາກ Rotten Tomatoes ໄປ 98% (ນັບຈົນຮອດຕອນນີ້)

Rotten Tomatoes ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ເວັບໝາກເຂືອເນົ່າ” ເປັນເວັບຍອດນິຍົມສຳລັບຄົນຮັກການເບິ່ງຮູບເງົາທົ່ວໂລກ ໂດຍແບ່ງການໃຫ້ຄະແນນຢູ່ 3 ສ່ວນຄື

 • Tomatometer : ເປັນການໃຫ້ຄະແນນຈາກນັກວິຈານວ່າ ມັກ ຫຼື ບໍ່ ປຽບທຽບອອກມາເປັນເປີເຊັນ ຖ້າຫຼາຍກວ່າ 60% ຈະຖືວ່າເປັນ ດີ ຫຼື ສົດ (Fresh) ແຕ່ຖ້າ 59% ລົງມາ ຈະຖືວ່າເປັນ ບໍ່ດີ ຫຼື ເນົ່າ (Rotten)
 • Average Rating : ເປັນການໃຫ້ຄະແນນຂອງນັກວິຈານ ເຊີ່ງປຽບທຽບເປັນ 0-10 ຄະແນນ
 • Audience Score : ເປັນການໃຫ້ຄະແນນຈາກສະມາຊິກຂອງເວັບ ເຊີ່ງບຸກຄົນທົ່ວໄປສາມາດໃຫ້ຄະແນນໄດ້

ຮູບເງົາກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງ ໂນແລນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນຈາກ Rotten Tomatoes ໄປສູງຫຼາຍ ຄື The Dark Knight ໃນປີ 2008 ເຊີ່ງສ້າງລາຍໄດ້ຈາກສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ໄປ 533 ລ້ານຫຼຽນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄະແນນຄວາມສົດໃໝ່ (Fresh) ຈາກ Rotten Tomatoes ສູງຮອດ 94%

ມາເບິ່ງວ່າ Rotten Tomatoes ໄດ້ໃຫ້ຄະແນນຮູບເງົາຂອງ ຄຣິສໂຕເຟີ ໂນແລນ ເລື່ອງອື່ນໆເທົ່າໃດແດ່

 • Following (1999) : 78%
 • Memento (2000) : 92%
 • Insomnia (2002) : 92%
 • Batman Begins (2005) : 84%
 • The Prestige (2006) : 76%
 • The Dark Knight (2008) : 94%
 • Inception (2010) : 86%
 • The Dark Knight Rises (2012) : 87%
 • Interstellar (2014) : 71%

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ Dunkirk ຍັງມີເວລາອີກດົນກວ່າ Rotten Tomatoes ຈະໃຫ້ຄະແນນສຸດທ້າຍຢ່າງເປັນທາງການແກ່ຮູບເງົາເລື່ອງນີ້

Dunkirk ຈະສາຍໃນວັນທີ່ 20 ກໍລະກົດ 2017 ນີ້ ທຸກໂຮງໜັງ

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ : screenrant /beartai

ຄວາມຄິດເຫັນ

ຄວາມຄິດເຫັນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here