22.4 C
Vientiane
Monday, November 18, 2019

No posts to display

ສຸ່ມມາໃຫ້

Stadia ເປີດລາຍຊື່ເກມທີ່ໃຫ້ຫຼິ້ນໃນວັນເປີດໂຕທີ່ 19 ພະຈິກ ຊູດທຳອິດ 12 ເກມ

ກູເກິນປະກາດລາຍຊື່ເກມເທິງ Stadia ເຊິ່ງຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິການໃນອາເມຣິກາວັນທີ່ 19 ພະຈິກນີ້ ເຊິ່ງລາຍຊື່ເກມແບ່ງງເປັນ 2 ຊູດ ຄື ເກມທີ່ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນໃນວັນທີ່ 19 ພະຈິກ ຈຳນວນ 12 ເກມ ແລະ ເກມທີ່ຍັງບໍ່ລະບຸມື້ເປີດໃຫ້ຫຼິ້ນ (ແຕ່ມາພາຍໃນປິີນີ້) ອີກ 14 ເກມ ລວມເປັນ 28 ເກມ. ເກືອບທັງໝົດຈະເປັນເກມທີ່ເຄີຍອອກເທິງແພຼດຟອມອື່ນຢູ່ແລ້ວ...

ມາແຮງ