22.4 C
Vientiane
Monday, November 18, 2019

No posts to display

ສຸ່ມມາໃຫ້

ມາແລ້ວ WordPress 5.3 ພ້ອມກັບຮອງຮັບ PHP 7.4 ແລະ ຕີມໃໝ່ Twenty Twenty

WordPress ປ່ອຍເວີຊັ່ນ 5.3 ໂດຍມີຊື່ວ່າ Kirk ໂດຍເປັນການຕັ້ງຊື່ຕາມນັກດົນຕີ Rahsaan Roland Kirk ແລະ ມີການອັບເດດໃໝ່ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ປັບປຸງ Block Editor (Gutenberg) ຫຼາຍຈຸດເຊັ່ນ ປັບຂະໜາດພາບມາດຕະຖານໃຫ້ໃຫຍ່ຂື້ນ, ຮອງຮັບການເລື່ອນໄປຕາມປຸ່ມຕ່າງໆດ້ວຍຄີບອດຢ່າງດຽວ ປັບໜ້າຕາຂອງໜ້າ Admin ທີ່ເປັນລະບົບຫຼັງບ້ານໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບແບບຂອງ Block Editor ຫຼາຍຂື້ນ ...

ມາແຮງ