22.4 C
Vientiane
Monday, November 18, 2019

ສຸ່ມມາໃຫ້

ພ້ອມເຂົ້າໂຮງໜັງແລ້ວກັບ Sonic The Hedgehog ປີ 2020 ນີ້

ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກແຟນໆຂອງ ໂຊນິກ ຈົ່ມເລື່ອງຂອງການອອກແບບຕົວລະຄອນວ່າມັນບໍ່ມີຄວາມເປັນ ໂຊນິກເລີຍ ເນື່ອງຈາກໃນອະນິເມຊັ່ນ ແລະ ໃນເກມນັ້ນມັນເບິ່ງດີກວ່ານີ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ທີມງານຕ້ອງໄດ້ກັບໄປແກ້ໄຂການອອກແບບຕົວລະຄອນໃໝ່ເພື່ອຕອບໂຈດກັນແຟນໆກັນ. ແລະ ໃນມື້ນີ້ທາງ Paramount Pictures Corporation (PPC) ກໍ່ໄດ້ປ່ອຍຕົວຢ່າງໃໝ່ກັບການອອກແບບໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່າອອກມາແລ້ວທາງຊ່ອງ YouTube ທາງການຂອງ Paramount Pictures ໃຫ້ເຮົົາໄດ້ເບິ່ງເພື່ອເອີ້ນນ້ຳຍ່ອຍຂອງເຮົາກັນແລ້ວ. ກຽມໂຕໄປມ່ວນ, ປ່ວນ, ກວນ, ມັນ, ຮາ (ຈະປານນັ້ນບໍ...

ມາແຮງ