25.6 C
Vientiane
Tuesday, May 22, 2018

ສຸ່ມມາໃຫ້

ຂາຊິ່ງມີເຮ The Crew 2 ຈະເປີດໃຫ້ທົດລອງຫຼິ້ນ 31 ພຶດສະພານີ້

Ubisoft ໄດ້ປະກາດລາຍລະອຽດໃໝ່ຂອງເກມ The Crew 2 ທີ່ຈະເປີດໃຫ້ທົດລອງຫຼິ້ນໃນວັນທີ່ 31 ພຶດສະພາ ນີ້ຮອດວັນທີ່ 4 ມິຖຸນາ ເທິງເຄື່ອງ PC, PlayStation 4 ແລະ Xbox One ສຳລັບຊາວເກມເມີທີ່ສົນໃຈທົດລອງຫຼິ້ນ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າໄປລຸ້ນເປັນຜູ້ໂຊກດີໃນການຫຼິ້ນແບບທົດລອງໄດ້ ໂດຍການລົງທະບຽນຜ່ານເວັບໄຊ The Crew 2 ແລະ ເລືອກ Platform ທີ່ຕ້ອງການຈະຫຼິ້ນໄດ້. ໃນຊ່ວງເວລາເປີດທົດສອບເກມ The...

ມາແຮງ